Đây là bài hát nói về chuyện xăng tăng giá và chuyện cố nàng Người mẩu Nude để bảo vệ thiên nhiên.
Mới các ACE Thưởng thức.Cũng xả được một ít Strees.