Thông báo về kết quả của Hội nghị trao đổi ý kiến về hoạt động của họ Khuất Việt Nam

Thông báo về kết quả của Hội nghị trao đổi ý kiến về hoạt động của họ Khuất Việt Nam
Sáng chủ nhật 17-8-2014, Ban liên lạc họ Khuất Việt Nam (Ban LL họ Khuất) đã tổ chức hội nghị trao đổi ý kiến về hoạt động của họ Khuất Việt Nam tại Trung tâm văn hoá thể thao du lịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các vị trong Ban LL họ Khuất; một số vị đại diện các Chi họ Khuất ở Hà Nội và các anh chị trong Diễn đàn Họ Khuất Việt Nam (www.hokhuatvietnam.org). Các ông: Trung tướng Khuất Duy Tiến, Trưởng Ban LL họ Khuất (khoá 3); ông Khuất Duy Ngôn, Trưởng Ban LL họ Khuất (khoá 1, 2) chủ trì hội nghị. Chương trình Hội nghị gồm các nội dung : - Nghe Báo cáo tóm tắt thông tin hoạt động của Ban LL họ Khuất sau Đại hội họ Khuất lần thứ 3 (18/5/2003); Dự kiến các việc tiếp theo cần làm - Đề xuất, trao đổi ý kiến về việc họ trong thời gian tới và bổ sung thêm thành viên Ban LL họ Khuất. - Tổng kết. Hội nghị đã được sự tham dự của 20 đại biểu, nhiều vị đại biểu không đến dự được vẫn đóng góp ý kiến, kinh phí cho quỹ họ Khuất Việt Nam. Hội nghị đã nghe ông Khuất Quang Cừ, Uỷ viên Thường trực ban liên lạc báo cáo tóm tắt về hoạt động của Ban LL họ Khuất thời gian qua. Sau khi nghe ý kiến phát biểu, trao đổi của tất cả đại biểu dự họp, ông Khuất Duy Tiến, Trưởng Ban LL họ Khuất Việt Nam đã tổng kết như sau:
 BAN LL HỌ KHUẤT VIỆT NAM
 Hà Nội, ngày  26  tháng  8  năm 2014                                             
 Số : 01/TB

THÔNG BÁO
Hội nghị trao đổi ý kiến về hoạt động của họ Khuất Việt Nam
 
      Sáng chủ nhật 17-8-2014, Ban liên lạc họ Khuất Việt Nam (Ban LL họ Khuất) đã tổ chức hội nghị trao đổi ý kiến về hoạt động của họ Khuất Việt Nam tại Trung tâm văn hoá thể thao du lịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam.
     Tham dự Hội nghị có các vị trong Ban LL họ Khuất;  một số vị đại diện các Chi họ Khuất ở Hà Nội và các anh chị trong Diễn đàn Họ Khuất Việt Nam  (www.hokhuatvietnam.org). Các ông: Trung tướng Khuất Duy Tiến, Trưởng Ban LL họ Khuất (khoá 3); ông Khuất Duy Ngôn, Trưởng Ban LL họ Khuất (khoá 1, 2) chủ trì hội nghị.
     Chương trình Hội nghị gồm các nội dung :
- Nghe Báo cáo tóm tắt thông tin hoạt động của  Ban LL họ Khuất sau Đại hội họ Khuất lần thứ 3 (18/5/2003); Dự kiến các việc tiếp theo cần làm
- Đề xuất, trao đổi ý kiến về việc họ trong thời gian tới và bổ sung thêm thành viên Ban LL họ Khuất. - Tổng kết.
    Hội nghị đã  được sự tham dự của 20 đại biểu, nhiều vị đại biểu không đến dự được vẫn đóng góp ý kiến, kinh phí cho quỹ họ Khuất Việt Nam.
    Hội nghị đã nghe ông Khuất Quang Cừ, Uỷ viên Thường trực ban liên lạc báo cáo tóm tắt về hoạt động của Ban LL họ Khuất thời gian qua.
    Sau khi nghe ý kiến phát biểu, trao đổi của tất cả đại biểu dự họp, ông Khuất Duy Tiến, Trưởng Ban LL họ Khuất Việt Nam đã tổng kết như sau:
 
1. Họ Khuất Việt Nam đã tiến hành 3 kỳ Đại hội: Đại hội lần thứ nhất vào ngày 20/6/1999; Đại hội lần thứ hai vào ngày 16/4/2000 và Đại hội lần thứ 3 vào ngày 18/5/2003.
      Ban LL họ Khuất hoan nghênh và luôn chào đón các thành viên dòng họ Khuất (bất kể là trai, gái; là con cháu, dâu rể họ Khuất) đã nhiệt tình và đóng góp cho việc họ; Trân trọng ghi nhận công sức, đóng góp của nhiều vị trong Ban liên lạc, của các chi họ Khuất, của Diễn đàn họ Khuất trong hơn 15 năm qua vì mục tiêu đoàn kết, phát triển của dòng họ.
   
2.
Tiếp tục thực hiện việc kết nối dòng họ, củng cố duy trì đoàn kết không chỉ trong từng chi họ mà còn trong họ Khuất toàn quốc và đoàn kết giữa họ Khuất với tất cả các họ khác trong cả nước theo mục tiêu: đoàn kết phấn đấu xây dựng đất nước: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Các chi họ Khuất cần tiếp tục thực hiện các việc làm thiết thực như: khuyến học, giúp nhau vượt khó khăn, làm việc thiện…
     Trân trọng đề nghị các chi họ Khuất tiếp tục gửi về cho Ban LL họ Khuất Việt Nam các thông tin về hoạt động của chi họ. Phân công 5 vị  chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin từ các chi họ Khuất :
  • Ông Khuất Duy Tiến, Trưởng Ban LL họ Khuất Việt Nam
  • Ông Khuất Quang Cừ, Uỷ viên TT Ban LL họ Khuất VN
  • Ông Khuất Minh Trí, Uỷ viên TT Ban LL họ Khuất VN
  • Ông Khuất Đăng Sỹ, Uỷ viên TT Ban LL họ Khuất VN
  • Ông Khuất Văn Liêm, Uỷ viên TT Ban LL họ Khuất VN.
3. Ban LL họ Khuất Việt Nam hoan nghênh mọi thành viên họ Khuất đóng góp tài chính cho công việc chung của họ. Giao cho ông Khuất Quang Cừ, bà Khuất Thị Mỹ Lâm liên hệ, triển khai việc mở Tài khoản Ban liên lạc họ Khuất Việt Nam. Đảm bảo nguyên tắc: công khai, minh bạch, tiết kiệm trong chi tiêu.
 
4.
Ban liên lạc họ Khuất Việt Nam trân trọng kính mời và bổ sung, ghi tên các vị đại biểu dự Hội nghị trao đổi ý kiến về hoạt động của họ (ngày 17/8/2014) tham gia Ban liên lạc họ Khuất Việt Nam và cùng chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 4 họ Khuất, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội này vào năm 2015.

     Cuộc họp tiếp theo để phân công chuẩn bị cho Đại hội họ Khuất Việt Nam sẽ họp trong tháng 11/2014 (Ban LL sẽ mời đại biểu và thông báo ngày họp sau).
    Thông báo này được gửi tới các Chi họ Khuất và đăng trên trang thông tin điện tử họ Khuất (www.hokhuatvietnam.org).


Nơi nhận:                                         TM BAN LL HỌ KHUẤT VIỆT NAM
- Ban LL các dòng họ VN              Trưởng Ban liên lạc
- Các UV Ban LL họ Khuất VN                                
- Các Chi họ Khuất
- Trang TTĐT
- Lưu
 
                                                                                    Khuất Duy Tiến

Phụ lục :

Phụ lục 1. ĐỊA CHỈ NGƯỜI TIẾP NHẬN THÔNG TIN CỦA CÁC CHI HỌ KHUÂT
1.Ông Khuất Duy Tiến, Phòng 5C, B11, nhà số 34A Trần Phú, Q. Ba Đình, Hà Nội
2.Ông Khuất Quang Cừ
khuatquangkc175@yahoo.com
3.Ông Khuất Minh Trí
khuatminhtri11@gmail.com
4.Ông Khuất Văn Liêm
khuatvanliem@gmail.com
5. Ông Khuất Đăng Sỹ
84 phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Danh sách
Phụ lục 2. DANH SÁCH  ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ
 
TT H tên Quê thôn/xã TT H tên Quê thôn/xã
Các vị dự Hội nghị Các vị chưa dự họp.
có đăng ký thông tin
1 Khuất Duy Ngôn Thuần Mỹ 1 Khuất Duy Hải Thư Trai
2 Khuất Duy Tiến Đại Đồng 2 Khuất Cao Bắc Thọ Lộc
3 Khuất Văn Liêm Lại Thượng 3 Khuất Văn Tuấn Tích Giang
4 Khuất Minh Trí Thuần Mỹ 4 Khuất Quang Thìn Thanh Phần.(Đang ở Bình Dương)
5 Khuất Quang Cừ Cẩm Yên 5 Khuất Văn Thành Đại Đồng
6 Khuất Việt Thường TT Phúc Thọ (Gia Hoà) 6 Khuất Tuấn Sơn Thanh Thuỷ, Phú Thọ
7 Khuất thị Mỹ Lâm Thư Trai 7 Khuất Minh Tuấn Thọ Lộc
8 Khuất Duy Thoại Ổ Thôn 8 Khuất Văn Hoa  
9 Khuất thị Kiều Vân Thanh Phần      
10 Hạ Chí Nhân Thuần Mỹ      
11 Khuất Quang Hoạch Cẩm Yên      
12 Khuất Vị Hải Tường Phiêu      
13 Khuất Duy Hưng Thư Trai      
14 Khuất Hữu Tứ Đại Đồng      
15 Khuất Đăng Sỹ Thọ Lộc      
16 Khuất Bắc Ninh Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc      
17 Khuất Hoàng Kiên Đại Đồng      
18 Khuất Quang Minh Cẩm Yên      
19 Khuất Lê Long Thọ Lộc      
20 Khuất Thị Hoàn Phụng Thượng      
           

Tác giả bài viết: Ban Liên lạc Họ Khuất Việt Nam