Máy chủ tìm kiếm Hits Truy cập gần đây
Majestic-12 272536 Thứ ba, 19 Tháng M. một 2019 13:25
Google Bot 146839 Thứ ba, 19 Tháng M. một 2019 18:37
Google Feedfetcher 4657 Chủ nhật, 28 Tháng Tám 2016 16:32
Yahoo Bot 2781 Thứ bảy, 02 Tháng M. hai 2017 14:04
MSN Bot 1477 Chủ nhật, 10 Tháng M. một 2019 18:47
Exabot 847 Chủ nhật, 04 Tháng Tám 2019 21:48
Alexa 700 Thứ sáu, 01 Tháng M. một 2019 02:28
MSN Bot Media 493 Thứ hai, 15 Tháng Năm 2017 16:45
Open-source Web Search 83 Thứ năm, 09 Tháng Ba 2017 02:17
Google Adsense 29 Thứ hai, 14 Tháng M. hai 2015 19:44