Máy chủ tìm kiếm Hits Truy cập gần đây
Majestic-12 187736 Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 16:21
Google Bot 140761 Thứ tư, 23 Tháng Một 2019 05:58
Google Feedfetcher 4657 Chủ nhật, 28 Tháng Tám 2016 16:32
Yahoo Bot 2781 Thứ bảy, 02 Tháng M. hai 2017 14:04
MSN Bot 1440 Chủ nhật, 18 Tháng Năm 2014 20:03
Exabot 706 Thứ hai, 21 Tháng Một 2019 13:01
MSN Bot Media 493 Thứ hai, 15 Tháng Năm 2017 16:45
Alexa 376 Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 19:27
Open-source Web Search 83 Thứ năm, 09 Tháng Ba 2017 02:17
Google Adsense 29 Thứ hai, 14 Tháng M. hai 2015 19:44