Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2365630 Thứ ba, 19 Tháng Một 2021 12:04
windows7 303104 Thứ ba, 19 Tháng Một 2021 11:54
windowsnt 144361 Thứ ba, 19 Tháng Một 2021 12:02
windowsxp2 122066 Thứ hai, 18 Tháng Một 2021 15:02
windowsnt2 106195 Thứ ba, 19 Tháng Một 2021 12:00
macosx 38290 Thứ ba, 19 Tháng Một 2021 10:29
linux2 24703 Thứ ba, 19 Tháng Một 2021 09:03
windowsvista 12043 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2020 13:57
linux3 11502 Thứ ba, 19 Tháng Một 2021 08:11
windows2k 4749 Thứ tư, 06 Tháng Một 2021 18:21
windows2003 4489 Thứ tư, 06 Tháng Một 2021 17:42
windows98 2814 Thứ năm, 31 Tháng M. hai 2020 18:47
windows 2066 Thứ sáu, 08 Tháng Một 2021 16:15
windows95 1297 Thứ tư, 06 Tháng Một 2021 12:27
windowsme 456 Thứ ba, 05 Tháng Một 2021 02:37
windowsxp 294 Thứ ba, 12 Tháng Một 2021 11:24
windowsce 234 Thứ hai, 04 Tháng Một 2021 09:01
windowsme2 215 Thứ năm, 31 Tháng M. hai 2020 19:25
freebsd 20 Thứ hai, 02 Tháng Một 2017 08:51
openbsd 12 Thứ ba, 21 Tháng Ba 2017 03:47
mac 9 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 08:11
macppc 4 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2014 16:22
freebsd2 3 Thứ bảy, 10 Tháng M. hai 2011 10:10
os22 3 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2015 21:06
amiga 1 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2014 16:21