Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1884648 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 22:21
windows7 215767 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 22:18
windowsxp2 86467 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 21:53
windowsnt2 70520 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 22:13
windowsnt 61764 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 17:44
macosx 16726 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 13:49
linux2 13027 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 21:14
windowsvista 11724 Thứ năm, 21 Tháng Ba 2019 20:12
linux3 6903 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 10:38
windows2003 3838 Thứ tư, 20 Tháng Ba 2019 13:49
windows2k 3324 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 16:28
windows98 2615 Thứ bảy, 16 Tháng Ba 2019 08:01
windows 1591 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 15:03
windows95 759 Thứ năm, 21 Tháng Ba 2019 17:13
windowsme 277 Thứ ba, 19 Tháng Ba 2019 21:30
windowsce 138 Chủ nhật, 10 Tháng Ba 2019 00:04
windowsxp 133 Thứ tư, 13 Tháng Ba 2019 02:24
windowsme2 130 Thứ sáu, 22 Tháng Ba 2019 17:59
freebsd 20 Thứ hai, 02 Tháng Một 2017 08:51
openbsd 12 Thứ ba, 21 Tháng Ba 2017 03:47
mac 9 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 08:11
macppc 4 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2014 16:22
freebsd2 3 Thứ bảy, 10 Tháng M. hai 2011 10:10
os22 3 Thứ năm, 28 Tháng Năm 2015 21:06
amiga 1 Thứ tư, 03 Tháng Chín 2014 16:21