Khuat Thu Nga

Địa chỉ
Hanoi
Occupation
Pharmacist

Liên hệ

Skype
thungapharm

Chữ ký

Tôi còn đâu, còn đâu đam mê.
Trời chang chang nắng tôi về héo khô

Người theo dõi