Thuy Khuat

countrygirl

travelling, music, life in countryside, swimming
Sinh nhật
Tháng ba 27
Địa chỉ
955 Hong Ha, Hanoi
Occupation
Hospitality field

Liên hệ

Skype
thuy_khuat

Chữ ký

:)Homeward journey
Khuat Thuy
84 978 84 87 89

Người theo dõi