Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Chia sẻ tìm ngưòi trong họ

    Kính gửi: Anh Khuất Quang Thìn và các thành viên. Tôi vừa tiếp xúc với anh Đỗ Tuấn Nam ở số nhà 92 Cầu Trì - Sơn Lộc - Sơn Tây - Hà Nội; anh cho biết ông nội anh là cụ Đỗ Văn Thân quê quán: Thư Trai - Phúc Hoà - Phúc Thọ - Hà Nội ( cụ sinh vào những năm 1890 vì không ghi chép nên không có bằng...