Kết quả tìm kiếm

  1. X

    Họ Khuất Đình- Tường Phiêu- xã Tích Giang- Phúc Thọ -HN

    Mình có gia phả về họ Khuất Đình (của dòng họ mình) thôn Tường Phiêu xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, HN nhưng cũng không rõ ràng lắm về các cụ Tổ.Vẽ lại trên file Cad nhưng không gửi được. Có ai biết được thông tin gì thêm xin chỉ giáo. Qua đây mình cũng nói thêm ở xã Tích Giang họ Khuất cũng...