Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Vui offline Hà Nội ngày 4 tháng 9 năm 2010

    Thưa bà con dòng họ xa gần, Ngày offline dòng họ đã qua đi nhưng may mắn là em còn kịp giữ lại trong đầu vài hình ảnh của các thành viên mới như chú Học, anh Dực, anh Quý, từ Sơn Tây ko quản đường xá xuống họp mặt dòng họ. Anh Việt Sơn, anh Giang với phong cách trẻ trung và chú Cảnh...., chú...