Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Họ Khuất ở xã Chính Công - Hạ Hòa - Phú Thọ

    Chào các anh ! Trước hết cảm ơn các anh đã lập ra diễn đàn họ Khuất để con cháu họ Khuất có thể liên lạc và trao đổi thông tin với nhau. Tôi là Khuất Duy Học là con cháu họ khuất ở xã chính công - Hạ Hòa - Phú Thọ. Theo tôi được biết thị nhánh họ Khuất này có nguồn gốc ở tỉnh Sơn Tây cũ, lên khu...