Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Trường Trung Cấp Dược Hà Nội Tuyển sinh Lớp Dước Tá, Dược Sỹ Năm 2010

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DƯỢC Trường Trung cấp Dược Hà Nội tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh học lớp Trung cấp nghề Dược tá, hệ chính quy năm học 2010 – 2011 như sau: · Chỉ tiêu tuyển: 200 học sinh. · Thời gian đào tạo: 01 năm theo chương trình chuẩn của Bộ Y tế, học vào ngày Thứ bảy...
 2. T

  Trường Trung Cấp Dược Hà Nội Tuyển sinh Lớp Dước Tá, Dược Sỹ Năm 2010

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG TRUNG CẤP DƯỢC HÀ NỘI -------------------------- SỐ: 03/TS-DHN/2010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DƯỢC Trường Trung cấp Dược Hà Nội tiếp...
 3. T

  Trường Trung Cấp Dược Hà Nội Tuyển sinh Lớp Dước Tá, Dược Sỹ Năm 2010

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG TRUNG CẤP DƯỢC HÀ NỘI -------------------------- SỐ: 03/TS-DHN/2010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DƯỢC Trường Trung cấp Dược Hà Nội tiếp...
 4. T

  Trường Trung Cấp Dược Hà Nội Tuyển sinh Lớp Dước Tá, Dược Sỹ Năm 2010

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HN TRƯỜNG TRUNG CẤP DƯỢC HÀ NỘI -------------------------- SỐ: …/TS-DHN/2010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DƯỢC Trường Trung cấp Dược Hà Nội tiếp...
 5. T

  Trường Trung Cấp Dược Hà Nội Tuyển sinh Lớp Dước Tá, Dược Sỹ Năm 2009

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ DƯỢC (DƯỢC TÁ) Trường Trung cấp Dược Hà Nội tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh học lớp Dược tá hệ chính quy năm học 2009 – 2010 như sau · Chỉ tiêu tuyển: 200 học sinh (học buổi tối ) · Thời gian đào tạo: 01 năm theo chương trình...
 6. T

  Trường Trung Cấp Dược Hà Nội Tuyển sinh Lớp Dước Tá, Dược Sỹ Năm 2009

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DƯỢC TÁ ĐỢT 2 Trường Trung cấp Dược Hà Nội tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh học lớp Dược tá hệ chính quy năm học 2009 – 2010 như sau: · Chỉ tiêu tuyển: 200 học sinh · Thời gian đào tạo: 01 năm theo chương trình chuẩn của Bộ Y tế. · Quyền lợi của học...
 7. T

  Trường Trung cấp Dược Hà Nội tuyển sinh Dược tá, Dược sỹ năm 2009

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DƯỢC TÁ ĐỢT 2 Trường Trung cấp Dược Hà Nội tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh học lớp Dược tá hệ chính quy năm học 2009 – 2010 như sau: · Chỉ tiêu tuyển: 200 học sinh · Thời gian đào tạo: 01 năm theo chương trình chuẩn của Bộ Y tế. · Quyền lợi của...
 8. T

  Trường Trung cấp Dược Hà Nội tuyển sinh Dược tá, Dược sỹ năm 2009

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DƯỢC TÁ Trường Trung cấp Dược Hà Nội tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh học lớp Dược tá hệ chính quy năm học 2009 – 2010 như sau: · Chỉ tiêu tuyển: 200 học sinh · Thời gian đào tạo: 01 năm theo chương trình chuẩn của Bộ Y tế. · Quyền lợi của học...