Giải trí: Trên Mười Là Gì?

Khuat HBK

New member
7 Tháng tám 2009
31
0
0
Một cô giáo dạy mẫu giáo, dạy cho học sinh đếm từ một đến mười.
Cô đếm trước cho lớp nghe nhiều lần, rồi gọi:
- Hà, em hãy đếm từ một đến mười cho lớp nghe nào?
Hà:
- Thưa cô: Một, hai, ba, sáu, chín, mười.
Cô:
- Sai rối, Thanh, em hãy đếm cho lớp nghe đi.
Thanh:
- Một, hai, ba, bốn, bảy, năm, mười.
Cô thấy các em chưa nắm được, bèn đếm lại cho lớp nghe ba lần nữa, sau đó gọi thêm một số em khác, nhưng không em nào đọc đúng cả, thấy Khoa không chú ý, chỉ lo giởn bạn kế bên, cô liền gọi:
- Khoa, hãy đếm cho các bạn nghe nào?
Khoa đứng dậy và nói to:
- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.
Cô:
- Đúng rồi, cả lớp vỗ tay khen bạn đi nào.
Cô muốn mở rộng thêm liền hỏi Khoa:
- Trên mười là gỉ?
Không cần suy nghĩ, Khoa nói ngay:
- Trên mười là: Bồi, đầm, già, xì, ạ.
Cô: !!!...
sưu tầm.