họcCacs em HS họ Khuất là HSG, HSTT năm học 2008-2009 tại c3 Phúc Thọ

khuatcaobac

Administrator
5 Tháng một 2010
37
0
0
c3phuctho.edu.vn
Khuất Duy Hiền 10A5 học sinh tiên tiến
Khuất Duy Mạnh 12A3 học sinh tiên tiến
Khuất Duy Phụng 11A1 học sinh tiên tiến
Khuất Duy Quân 11A1 học sinh tiên tiến
Khuất Duy Thương 11A1 học sinh tiên tiến
Khuất Duy Tuấn 11A2 học sinh tiên tiến
Khuất Mạnh Trường 11A1 học sinh tiên tiến
Khuất Minh Nguyệt 10A2 học sinh tiên tiến
Khuất Minh Nguyệt 10A2 Giải nhất Olympic môn Ngữ Văn cấp trường
Khuất Minh Nguyệt 10A2 Giải nhất Olympic môn Địa Lí cấp trường
Khuất Ngọc Trường 11A1 học sinh tiên tiến
Khuất Phương Thuý 11A1 học sinh tiên tiến
Khuất Phương thuý 11A1 Giải ba Olympic môn Vật Lý cấp trường
Khuất Quang Hiếu 12A1 học sinh giỏi
Khuất Quang Huy 10A1 học sinh tiên tiến
Khuất Thanh Mai 10A9 học sinh tiên tiến
Khuất Thế Công 11A10 học sinh tiên tiến
Khuất Thế Dũng 10A4 học sinh tiên tiến học kỳ II
Khuất Thế Nhất 10A2 học sinh giỏi
Khuất Thế Nhất 10A2 Giải nhất Olympic môn Vật Lý cấp trường
Khuất Thị Đường 12A8 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Anh Chinh 10A2 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Hương 12A9 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Hương 11A6 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Hồng Gấm 12A8 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Hồng Hạnh 12A1 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Hồng Thu 11A5 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Hồng Vân 12A1 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Hồng Yến 10A11 học sinh tiên tiến học kỳ II
Khuất Thị Hường 11A13 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Hiền 11A2 học sinh giỏi học kỳ II
Khuất Thị Hiền 12A7 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Hiền 12A13 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Hoà 10A6 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Huệ 11A11 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Huyền 10A1 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Kim Ngân 10A8 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Liên 12A3 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Lệ Thuỷ 12A9 học sinh tiên tiến học kỳ II
Khuất Thị Lụa 10A6 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Mai Phương 11A2 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Mai Phương 10A3 học sinh tiên tiến học kỳ II
Khuất Thị Nga 11A4 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Ngọc Mai 12A6 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Ngọc Ngoan 11A6 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Nhàn 11A3 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Oanh 10A11 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Phương 11A9 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Phương 11A10 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Phương Thảo 10A10 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Quỳnh Trang 10A11 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Quỳnh Trang 10A11 Giải ba Olympic môn Ngoại Ngữ cấp trường
Khuất Thị Sinh 10A8 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Sinh 10A8 Giải khuyến khích Olympic môn Ngoại Ngữ cấp trường
Khuất Thị Thư 12A12 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Thái 12A5 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Thảo 12A8 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Thắm 12A1 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Thanh Châm 11A11 học sinh tiên tiến học kỳ II
Khuất Thị Thanh Huyền 10A6 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Thu 12A3 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Thu 10A7 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Thu Hằng 10A6 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Thu Huyền 10A2 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Thu Thảo 11A9 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Thu Trang 10A2 học sinh giỏi
Khuất Thị Thu Trang 10A2 Giải nhì Olympic môn Hóa Học cấp trường
Khuất Thị Thuỳ 11A12 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Thuỳ Dương 10A2 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Thuỳ Dương 10A2 Giải khuyến khích Olympic môn Ngữ Văn cấp trường
Khuất Thị Thuý 10A4 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Tuyến 12A5 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Yến 11A3 học sinh tiên tiến
Khuất Thị Yến 10A4 học sinh tiên tiến
Khuất Thuỳ Dương 10A2 Giải ba Olympic môn Địa lí cấp trường
Khuất Thuý Liễu 12A13 học sinh tiên tiến
Khuất Tuấn Anh 12A12 học sinh tiên tiến
Khuất Tuấn Anh 10A7 học sinh tiên tiến
Khuất Văn Hiếu 11A11 học sinh tiên tiến
Khuất Việt Thắng 11A4 học sinh tiên tiến