Thêm Mục Thông Báo

thangnangkhuat

Administrator
13 Tháng mười hai 2008
320
0
0
em đã setup xong phần Thông báo.
Cách sử dụng:

ACP >> vBulletin Options >> News & Announcements (Tùy chọn: Thông Báo Mới Nhất)

  • Enable Whole Hack?: Chọn No nếu muốn tắt
  • Allowed Usergroups: Điền vào IDs của nhóm muốn cho thấy Thông Báo
  • Auto Add Template?: Template tự động chèn thêm, nếu bạn không thích có thể tắt và tự động chèn bằng tay.
  • Where is Lastest New?: chọn index thì chỉ show ngoài trang chủ, chọn allpage thì show tất cả mọi nơi.
  • News Title: Muốn thay chữ Thông Báo Mới Nhất! thành chữ khác thì gỏ vào đây.
  • News Detail: thay đường link và chữ Thông Báo Mới Nhất! bằng cái gì bạn muốn.