Thông báo về Nhân sự

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
47
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Kính gửi toàn thể các Ông bà, chú bác, cô dì cùng toàn thể các ACE thành viên của Diễn đàn Họ Khuất.
Nhân dịp 01 năm thành lập Diễn đàn Họ Khuất tại Việt Nam, BQT trân trọng thông báo về tình hình nhân sự quản trị Diễn đàn:

1. Ông Khuất Quang Thụy - Nhà văn - Cố vấn của Ban Quản trị
2. Ông Khuất Việt Thường - Kinh doanh - Thành viên quản trị - Trưởng ban Liên lạc Miền Bắc
3. Ông Khuất Quang Thìn - Kinh doanh - Thành viên quản trị
4. Ông Khuất Quang Vinh - Thạc sỹ - Thành viên quản trị
5. Ông Khuất Năng Thắng - Lưu học sinh tại Nhật Bản - Thành viên quản trị.

Ngoài ra sắp tới Diễn đàn sẽ chính thức đăng ký làm thành viên của Liên Hiệp hội Unesco Việt Nam sẽ bổ sung thêm 01 Ban nghiên cứu Lịch sử văn hóa dòng họ Khuất. Ban này có các thành viên sau đây:

1. Ông Khuất Quang Thụy - Trưởng ban
2. Ông Khuất Việt Thường - Phó ban
3. Ông Khuất Đình Huy - Thành viên
4. Ông Khuất Quang Thìn - Thành viên.

Trân trọng thông báo.

TM BQT

Khuất Quang Thìn