"Tiếp thị du lịch" tốt thật...

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Mấy ông khách Tây được hướng dẫn viên du lịch đưa đi thăm thú phố phường Hà Nội, đến đâu các ông khách Tây cũng thấy ghi CAMDAIBAY... khách liền trách hướng dẫn viên: "HaLong bay, Camranh bay... chùng tôi đà đi rối, sao anh khồng đừa chùng tối đi thăm CAMDAIBAY, đây là vịnh mới á?
Tái mặt, hướng dẫn viên du lịch nhanh trí chống chế: Đây là vịnh do một số ngư dân mới phát hiện, hạ tầng kếm, chưa đi đến được. Xin khất, xin khất.
Mấy ông Tây khen: VietNam tiep thì dụ lích khà lằm...
Mấy HDV du lịch được khen mà vã mồ hôi vì ba bức tường ghi dày đặc "cấm đái bậy" làm mình "hút chết"