Tin mừng - Báo hỷ

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Gia đình chúng tôi trân trọng báo tin Lễ Vu Quy của con chúng tôi là

Thiepcuoi.jpg


Ông bà Khuất Ngọc Thơ - Nguyễn Thị Thẩm trân trọng thông báo.