Triết học là...

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
- Triết học là một bộ môn mà khi nói về nó, người ta viết bằng chữ+số+ký hiệu (khác phông chữ) rất khó luận ra.
- Là bộ môn của những ông già từ thời Cổ đại đến nay chỉ "học để trì triết" về các vấn đề nhân sinh, quy luật, lý luận, vận trù, vận hành... với hàng N+1 khái niệm mà không áp dụng được vào việc "đánh chén"...
- Là bộ môn mà tất cả sinh viên khi ngồi học đều ngáp ngủ, đều ghét, khó chịu nhưng vẫn phải học để thi cho đủ điểm (kể cả sinh viên khoa Triết).
- Là môn chỉ học để biết cho vui: Triết học Cổ đại hấp dẫn, triết học Phương Đông kỳ bí, triết học Ấn độ lạ lẫm, Triết học Trung Quốc bao la và triết học Mác-Lê Nin phức tạp.
Có một vị nọ, sau cả đời nghiên cứu 7654321 tác phẩm, với 10 bằng triết học Đông Tây Kim Cổ và 123456789 đề tài được công bố. Ông Triết Văn Học đã kết luận: "Chân lý là một cái lý có hai cái chân, nó có thể nhảy từ chỗ này sang chỗ khác một cách dễ dàng, nhanh chóng".:0biglaugh: