Đại hội Đảng XI và niềm tin của nhân dân

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Đại hội Đảng lần thứ XI là một sự kiến chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng diến ra trong những ngày đầu năm 2011, được các tầng lớp nhân dân và dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. :blushingsun:

Kể từ khi thành lập Đảng (năm 1930) và từ Đại hội lần thứ Nhất của Đảng phải tổ chức họp ở nước ngoài (Nhà số 2, Quan Công Lộ - Ma Cao - Trung Quốc) năm 1935 trong cảnh nước mất, nhà tan. Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 11 kỳ Đại hội. Thông thường sau này, nhiệm kỳ của đại hội là 5 năm gắn liền với mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển đất nước; nhưng cũng có những kỳ Đại hội tổ chức sau 16 năm (Đại hội II), 9 năm (Đại hội III)... như một vài nhiệm kỳ trong những năm mất nước, hoặc những năm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ. Nhưng dù trong bất cứ giai đoạn nào, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, vì độc lập dân tộc và kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
Ở mỗi thời kỳ, trong mỗi giai đoạn, Đảng ta có thể mắc những sai lầm, khuyết điểm do nóng vội, do chủ quan... với đặc thù của thời kỳ qúa độ, nhưng Đảng cộng sản Việt Nam luôn giữ vững vai trò lãnh đạo đất nước của mình. Liên tục đưa đất nước giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Trong những năm đổi mới (từ Đại hội VI), Đảng ta đã lãnh đạo đất nước từng bước vượt qua nhiều khó khăn trong bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế có nhiều biến động về chính trị, khủng hoảng về kinh tế... để tình hình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng trong nước có sự tăng trưởng đều đặn... Để giữ vững sự ổn định và phát triển của Việt Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2011 – 2015 đã nhận được sự kỳ vọng của toàn thể nhân dân cả nước và sự quan tâm của dư luận quốc tế về sự tiếp tục đường lối đổi mới của Đảng. Những cán bộ được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương lần này là những người mang trọng trách lớn lao chèo lái để đưa con thuyền đất nước vượt qua những khó khăn thách thức trong chặng đường 5 năm tới và tạo nền tảng cho sự phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo. Với những mục tiêu về tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân từ 7 -7,5%/năm để đến năm 2015 đạt 2.000 USD/người (năm 2010 là 800 USD/người).
Người dân đặt niềm tin vào Đảng, vào Bộ Chính trị và người đứng đầu của Đảng với hy vọng Đảng sẽ lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, mạnh, vững chắc. Hy vọng vào bản lĩnh, năng lực, trí tuệ, đạo đức trong sáng của tập thể lãnh đạo của Đảng để cho mỗi người dân Việt Nam đều được hưởng lợi từ thành quả đổi mới của một đất nước độc lập, dân chủ, tự do và giàu mạnh.