Đề Cương Về Dự Án Kinh Doanh Thành viên trong gia đình tham khảo nhé

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
:blushingsun:ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP 2010

I. Tên dự án và ý tưởng kinh doanh

1. Khái quát dự án:
- Lĩnh vực và sản phẩm, dịch vụ sẽ thực hiện
- Mô hình doanh nghiệp sẽ thành lập, địa điểm...
2. Phân tích thị trường:
- Phân tích bối cảnh chính trị-kinh tế-xã hội để xây dựng đề án.
- Đánh giá về thị trường mà dự án hướng tới
- Phân tích về đối thủ cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh...
- Phân tích nguy cơ rủi ro, phương án khắc phục...
3. Mô tả dự án:
- Quy mô dự án
- Sản phẩm/ dịch vụ sẽ thực hiện
- Phương thức tiến hành
- Các bên đối tác
- Chiến lược phát triển, triển vọng...
II. Kế hoạch kinh doanh

1. Đầu tư cho dự án:
- Nguồn vốn: huy động vốn, sử dụng vốn...
- Trang thiết bị, mặt bằng, các chi phí khác có liên quan.
2. Nghĩa vụ pháp lý:
- Quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy...
3. Lập kế hoạch tiếp thị
- Marketing, quảng cáo (cho dự án sản xuất kinh doanh)
- Dịch vụ kèm theo (khi bán và sau khi bán hàng).
- Tổ chức bán hàng.
4. Lập kế hoạch tài chính
- Lợi nhuận hàng tháng, năm thứ nhất và trong ít nhất 3 năm đầu.
- Kế hoạch tài chính dự trù cho các năm khi dự án hoạt động
- Phương án thu hút vốn tạo nguồn tài chính cho dự án để đầu tư mở rộng và tái đầu tư...
III. Kế hoạch hành động

- Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện.
- Tổ chức kinh doanh, sản xuất và dịch vụ hỗ trợ
- Xây dựng giá thành và giá bán dự kiến
IV. Định vị thương hiệu và kế hoạch phát triển thương hiệu

- Tầm nhìn thương hiệu
- Bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu
- Định vị thương hiệu
- Đầu tư phát triển thương hiệu
V. Phân tích những ý nghĩa về kinh tế, xã hội mang lại khi triển khai dự án