A E họ Khuất học Trường Phúc THọ khóa 37 (2003 - 2006) báo danh cái nào !!!

khuatnam88

New member
5 Tháng năm 2011
6
0
0
35
Mình tên là : Khuất Duy Nam ở Trạch Mỹ Lộc
học A1 khóa 37 (2003 - 2006) có bạn nào ở HN vào báo danh chém gió tí nhể :)
YH : anhhung_vaoduongcung88