Ba lần tổ chức đại hội họ khuất toàn quốc

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
47
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Họ Khuất toàn quốc đã tổ chức được 3 lần tổ chức GẶP MẶT ĐẠI GIA ĐÌNH HỌ KHUẤT TOÀN QUỐC, đó cũng là 3 lần tổ chức ĐẠI HỘI HỌ KHUẤT. Sau đây là nội dung tóm tắt về các kỳ ĐẠI HỘI đó.

I - ĐẠI HỘI HỌ KHUẤT lần thứ nhất
Họp vào ngày 20/6/1999 tại Hội trường Tòa án nhân dân tối cao, Hà Nội.
Đại hội đã nhất trí chọn cử Ban Liên lạc họ Khuất toàn quốc. Trưởng Ban liên lạc họ Khuất là ông Khuất Duy Ngôn, Phó Giáo sư, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí tư tưởng văn hóa. Các ông Khuất Duy Hiệp, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, ông Khuất Duy Tiến, Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam trong ban lãnh đạo của ban liên lạc.
Đại hội cũng đã nhất trí về việc hình thành Tiểu ban thư ký, Tiểu ban tài chính trực thuộc Ban liên lạc họ Khuất. Bản dự thảo Quy ước tạm thời về hoạt động của ban liên lạc họ Khuất cũng đã được gửi tới các vị đại biểu dự họp.
Ngày 22/7/1999, Ban liên lạc họ Khuất đã họp phiên đầu tiên. Ban LL đã cử bộ phận thường trực gồm: ô. Khuất Duy Ngôn, Trưởng Ban, các ông Phó Trưởng Ban: ô. Khuất Duy Tiến, ô. Khuất duy Hiệp, ô. Khuất văn cầm, ô.Khuất Nguyễn Ngọc Thái; Thư lý thường trực: ô. Khuất Minh Trí
II - ĐẠI HỘI HỌ KHUẤT lần thứ hai
Họp vào ngày 16/4/2000 tại Hội trường Tòa án nhân dân Thị xã Sơn Tây
Đại hội đã nghe báo cáo của Ban Liên lạc họ Khuất toàn quốc với 4 lần họp, tập trung vào 2 việc chính là kết nối dòng họ và sưu tầm gia phả, tư liệu phục vụ cho việc viết tộc phả.
III- ĐẠI HỘI HỌ KHUẤT lần thứ ba
Họp vào ngày 18/5/2003 tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hà Nội.
Đại hội đã nhất trí về việc chọn cử Ban Liên lạc họ Khuất toàn quốc do ông Khuất Duy Tiến là Trưởng ban. Thường trực Ban liên lạc gồm 11 ông bà, đứng đầu là ông Khuất Duy Tiến; lập Ban biên tập thông tin dòng họ do ông Khuất duy Ngôn là Trưởng ban gồm 11 người, Ban tài chính gồm 5 người.

Hà Nội, ngày 30/11/2012 – Người viết : Khuất Minh Trí