Biếu lịch ngày "Việc Họ"

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Ngày "Việc Họ" năm nay (01/01/2011), mình làm cho Bếp (chi 2, nhánh 6) họ Khuất mỗi nhà một cuốn sách, trong đó ghi rõ cao tằng tổ tỷ, tổ khảo,nôơi mai táng mộ các cụ, bài văn tế tảo mộ, danh sách trực tuyến các gia đình trong bếp... và 15 nhà nhận 15 cuốn lịch của diễn đàn. Các cụ, các ông vô cùng phấn khởi vì được nhận sách, nhận lịch năm mới của "đúng dòng họ" mình tại VN.
Trưởng Lão cứ hết lời khen ngợi việc làm sách, làm lịch của các anh em, làm tôn vinh, nâng cao ý nghĩa và niềm tự hào của dòng họ Khuất...
Thật đáng "bõ" cho công sức của anh em trong diễn đàn đã làm được những việc đầy ý nghĩa... và rất xứng đáng để được các cụ khen ngợi.