Chi thứ Hai Khuất Tộc ở Đại Đồng

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Chi thứ Hai, phái thứ Sáu họ Khuất Đình trong dòng họ Khuất ở Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Tây (cũ) được khởi đầu bới đệ Nhất thượng Tổ khảo Khuất Đình Công (tự Đình Rượu, hiệu Trực Thực) và đệ Nhất thượng Tổ tỷ Nguyễn Thị Hiệu (Từ Hinh). Qua gia phả vẫn chưa xác định chính xác năm tách Chi, thuộc Phái nhưng sổ sách hiện đang ghi chép theo đầu nhà bắt đầu từ đời thứ 11, đến nay đã là đời thứ 15.
- Đời thứ 11 có 8 Cụ
- Đời thứ 12 có 19 ông
- Đời thứ 13 có 42 anh
- Đời thứ 14 có 46 cháu
- Đời thứ 15 có 8 chắt
Việc Họ được làm hằng năm vào ngày 01/01 dương lịch tại đất nhà thờ Họ cũ ở xóm Tây- Trưởng nam đời thứ 14.