Chuẩn bị cho buổi họp mặt đầu tháng Nam tới

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Làm công tác chuẩn bị cho buổi họp hợp nhất đầu tháng 5/2001


Theo tinh thần đã họp BLL diễn đàn họ Khuất khu vực phía Bắc, đề nghị lãnh đạo BLL diễn đàn họ Khuất Việt Nam (Quang Thìn và Việt Thường) khẩn trương xúc tiến một số công việc chính sau:
Việt Thường thông báo nội dung cuộc họp 09/3/2011 với Thìn, bàn bạc và thống nhất nội dung cụ thể để chuẩn bị cho cuộc họp mặt hợp nhất giữa BLL họ Khuất VN và BLL Diễn đàn họ Khuất VN. Trong đó lưu ý:
I. Về tổ chức và nhân sự của BLL mới:
1. Dự kiến nhân sự của Diễn đàn để giới thiệu tham gia vào BLL mới (chọn những người có tâm huyết, có điều kiện, có khả năng tham gia và hoàn thành tốt công việc được phân công).
2. Liên lạc với BLL dòng họ Khuất VN của các cụ, đặt vấn đề để các vị cũng chuẩn bị nhân sự và giới thiệu vào BLL mới (cũng chọn những người có uy tín về chính trị xã hội nhưng phải có tâm huyết, nhiệt tình, có điều kiện, có khả năng tham gia và hoàn thành tốt công việc được phân công).
3. Dự kiến nhân sự BLL mới: Số lượng (Bắc – Nam), thành phần, độ tuổi, trình độ và các điều kiện theo yêu cầu như đã nêu trên để chuẩn bị cho buổi họp mặt hợp nhất.
4. Dự kiến cử ra Trưởng ban LL mới, Trưởng Ban LL phía Bắc và phía Nam.
5. Dự kiến thư ký của BLL...
6. Dự kiến đặt tên tổ chức của BLL là gì?
7. Dự thảo quy chế, điều lệ hoạt động...
8. Các vấn đề liên quan khác.
Mình là mảng diễn đàn nên có điều kiện “bàn giấy” hơn, nên chủ động chuẩn bị giúp cho các vị BLL dòng họ.
II. Về việc lập websiter họ Khuất Việt Nam:
Chuẩn bị cho BLL dòng họ về các vấn đề có liên quan đến lập trang web, trong đó lưu ý những vấn đề cơ bản:
a) Nội dung:
- Đặt tên trang web.
- Thiết kế giao diện.
- Nội dung, phần mục, tiêu đề...
- Hộp thư Ban biên tập..
Lưu ý: Vẫn duy trì hoạt động của Diễn đàn.
b) Tổ chức, nhân sự:
- Ban Biên tập.
- Ban thư ký..
- Cộng tác viên thường xuyên
Vì chỉ có tham gia với tân huyết và nhiệt tình đối với họ tộc nên cần lưu ý làm thật chi tiết, cụ thể nhằm duy trì hoạt động đều, ổn định và bền vững.
Về nhân sự có thể chọn luôn những người tham gia trong BLL dòng họ mới thì sẽ tiện hơn cho cả về hoạt động và thông tin của dòng họ.
III. Về tổ chức buổi họp mặt hợp nhất:
Có thể bàn bạc và thống nhất với BLL dòng họ triển khai bằng 2 cách:
1. Gặp mặt toàn bộ (cả cũ và mới): Như một buổi Đại hội hợp nhất, bắt đầu mở ra trang mới cho BLL dòng họ Khuất Việt Nam. Cách này vui, đông, tập trung được nhiều nhân lực phục vụ cho hoạt động của BLL và trang web sau này, nhưng chỉ sợ s khó về địa điểm và cách thc tổ chức buổi gặp??? (Về hội trường thì không lo lắm vì có thể lấy hội trường cơ quan mình cũng được hơn 100 người rồi).
2. Gặp mặt đại diện:
- BLL dòng họ mời đại diện theo BLL hay đại diện của các địa phương?
- BLL Diến đàn thì ok rồi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đề nghị hai lãnh đạo của BLL Diến đàn nhà ta tranh thủ thời gian để triển khai sớm những nội dung trên nhé.