Danh sách những người của dòng họ đi B

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
47
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
16367 KHUẤT BÁ VÕ 24/4/1947 0/3/1975 Thôn Ba Bướm, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây Đoàn Điều tra II Văn Điển TP Hà Nội - Cục Điều tra Quy hoạch - Tổng cục Lâm nghiệp
14278 KHUẤT DUY CẢNH 21/2/1956 17/4/1975 , thành phố Hà Nội Nhà máy Hóa chất Đúc Giang huyện Gia Lâm - TP Hà Nội
15200 KHUẤT DUY CHI 10/10/1937 2/1/1971 Thôn Thái Bình, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây Phòng Bưu điện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây
15317 KHUẤT DUY DƯỠNG 12/3/1955 30/7/1974 Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây Đội máy kéo Ba Vì - Uỷ ban Nông nghiệp tỉnh Hà Tây
56138 KHUẤT DUY TÂM 3/3/1954 6/8/1974 Xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Vĩnh Phú Cty Vận tải Ô tô Vĩnh Phú
16192 KHUẤT DUY THẢO 20/12/1924 Thôn Thuần Mỹ, xã Thạch Mỹ, huyện Tùng Thiện, tỉnh Hà Tây
15127 KHUẤT HỮU BÌNH 10/9/1944 23/10/1969 Thôn Đông Hòa, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây Ban Cơ yếu TW
15905 KHUẤT MINH PHƯƠNG 24/8/1951 26/2/1975 Thôn Thanh Phần, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây Trường Cấp II xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây
16094 KHUẤT QUANG TỐN 19/4/1946 23/10/1969 Xóm Đê, xã Tiến Giang, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây Trường huấn luyện kỹ thuật - BỘ Tổng tham mưu
15637 KHUẤT THỊ LÂM 1/12/1951 20/9/1973 Xã Phúc Hoà, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây Trường Phổ thông Cấp III Vãng Xuyên, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây
15661 KHUẤT THỊ LOAN 2/1/1948 17/12/1970 Thôn Tuy lộc, xã Thạch Mỹ Lộc, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây Tổng cục Bưu điện
15988 KHUẤT THỊ SƠN 10/7/1950 29/10/1974 Thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây Trường Cấp I Đại Đồng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây
15268 KHUẤT TRƯỜNG DIÊN 20/4/1952 1/12/1971 Thôn Thanh Câu, xã Lai Thượng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây Trường Y sỹ tỉnh Hà Tây
15650 KHUẤT VĂN LỄ 10/10/1944 16/3/1972 Xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây K15
 

Khuất Duy Tiến

New member
12 Tháng năm 2009
7
0
0
Vũng Tàu
16367 KHUẤT BÁ VÕ 24/4/1947 0/3/1975 Thôn Ba Bướm, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây Đoàn Điều tra II Văn Điển TP Hà Nội - Cục Điều tra Quy hoạch - Tổng cục Lâm nghiệp
14278 KHUẤT DUY CẢNH 21/2/1956 17/4/1975 , thành phố Hà Nội Nhà máy Hóa chất Đúc Giang huyện Gia Lâm - TP Hà Nội
15200 KHUẤT DUY CHI 10/10/1937 2/1/1971 Thôn Thái Bình, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây Phòng Bưu điện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây
15317 KHUẤT DUY DƯỠNG 12/3/1955 30/7/1974 Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây Đội máy kéo Ba Vì - Uỷ ban Nông nghiệp tỉnh Hà Tây
56138 KHUẤT DUY TÂM 3/3/1954 6/8/1974 Xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Vĩnh Phú Cty Vận tải Ô tô Vĩnh Phú
16192 KHUẤT DUY THẢO 20/12/1924 Thôn Thuần Mỹ, xã Thạch Mỹ, huyện Tùng Thiện, tỉnh Hà Tây
15127 KHUẤT HỮU BÌNH 10/9/1944 23/10/1969 Thôn Đông Hòa, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây Ban Cơ yếu TW
15905 KHUẤT MINH PHƯƠNG 24/8/1951 26/2/1975 Thôn Thanh Phần, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây Trường Cấp II xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây
16094 KHUẤT QUANG TỐN 19/4/1946 23/10/1969 Xóm Đê, xã Tiến Giang, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây Trường huấn luyện kỹ thuật - BỘ Tổng tham mưu
15637 KHUẤT THỊ LÂM 1/12/1951 20/9/1973 Xã Phúc Hoà, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây Trường Phổ thông Cấp III Vãng Xuyên, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây
15661 KHUẤT THỊ LOAN 2/1/1948 17/12/1970 Thôn Tuy lộc, xã Thạch Mỹ Lộc, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây Tổng cục Bưu điện
15988 KHUẤT THỊ SƠN 10/7/1950 29/10/1974 Thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây Trường Cấp I Đại Đồng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây
15268 KHUẤT TRƯỜNG DIÊN 20/4/1952 1/12/1971 Thôn Thanh Câu, xã Lai Thượng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây Trường Y sỹ tỉnh Hà Tây
15650 KHUẤT VĂN LỄ 10/10/1944 16/3/1972 Xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây K15

Khuất Duy Lộng ?/?/1954 9/10/1972 Thư Trai, Phúc Hoà, Phúc Thọ, Hà Tây (Hà Nội)
Khuất Duy Bài ?/?/1954 9/10/1972 Thư Trai, Phúc Hoà, Phúc Thọ, Hà Tây (Hà Nội)
Khuất Duy Lạc ?/?/1954 9/10/1972 (liêt sỹ, hy sinh tại Đắc Lắc), Thư Trai, Phúc Hoà, Phúc Thọ, Hà Tây (Hà Nội)
Khuất Duy Tiến 21/10/1954 9/10/1972 Cụm 4, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Khuất Duy Quyển ?/?/1954 9/10/1972), Thư Trai, Phúc Hoà, Phúc Thọ, Hà Tây, định cư tại Ba Trại, Ba Vì (Hà Nội).
Khuất Duy Bất ?/?/1954 9/10/1972), Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội.
 

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
47
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Tôi thấy danh sách đi B trên có vẻ thiếu nhiều. Mà mới thấy chi Khuất Duy, còn các chi khác không thấy nêu. Chắc chưa đủ??!
Đúng rồi, Danh sách trên đây lấy từ trung tâm lưu trữ quốc gia KV II. Như vậy có thể còn ở các Trung tâm lưu trữ khác.
Nếu có thông tin thì bổ sung cập nhật nhé.