Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
47
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo là một giám mục Công giáo của Việt Nam. Ông là Giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng từ năm 1960 và là kiêm giám quản tông tòa Bắc Ninh (1963).Khẩu hiệu giám mục của ông là "Chiến thắng trong bác ái".
Xem chân dung của ông tại đây : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/c/c0/Khuat_Van_Tao.JPG/200px-Khuat_Van_Tao.JPG
Phêrô Khuất Văn Tạo sinh năm 1902 tại Hà Thạch, Bất Bạt, Phú Thọ thuộc giáo phận Hưng Hóa. Sau một thời gian học tập, ông được thụ phong linh mục năm 1933. Có một thời gian làm Giám đốc chủng viện của giáo phận Hưng Hóa.
Năm 1954, Đức cha Giuse Trương Cao Đại đương nhiệm giáo phận Hải Phòng đã cùng một số lớn linh mục và giáo dân di cư vào Nam theo hiệp định Genève. Trước khi rời khỏi giáo phận Đức cha thu xếp công việc giấy tờ trao quyền cho linh mục Giuse Hiệp Chánh xứ Đào Xá.
Cho đến ngày 07-05-1955 Tòa thánh ra sắc lệnh phong linh mục Phêrô Khuất Văn Tạo chức vị Giám mục Hiệu tòa Carilla và bổ nhiệm Giám quản Tông tòa giáo phận Hải Phòng và Bắc Ninh.
Lễ tấn phong ngày 07-02-1956 tại nhà thờ Sơn Tây được mượn để đặt trụ sở Giám mục Hưng Hóa, do Giám mục Hưng Hóa Jean-Marie Mazé (Kim, 1896-1964) chủ phong. Ngày 28-04-1956 Giám mục Khuất Văn Tạo chính thức tiếp nhận giáo phận Hải Phòng với biết bao nhiêu khó khăn. Phần lớn linh mục và thầy giảng đều di cư vào Nam.Trong hoàn cảnh khó khăn của giáo phận cùng chung những khó khăn của đất nước, ông đã cố gắng tổ chức sinh hoạt tôn giáo, đi kinh lý giáo phận, đào tạo linh mục.
Ngày 21-11-1960 Tòa thánh thành lập hàng giáo sĩ Việt Nam, Giám mục Khuất Văn Tạo được nâng lên hàng Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng. Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo đã qua đời ngày 18-08-1977, thọ 75 tuổi, được an táng trong nhà thờ Chính tòa Hải Phòng.

Theo wikipedia.org
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.