Giới thiệu các website về dòng họ tại Việt Nam

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Hiện nay việc các dòng họ nổi tiếng tại Việt Nam đều có xu hướng thành lập các website, Diễn đàn để giới thiệu về dòng họ của mình trên intenet.
Hiện nay Ở Việt Nam 4 dòng họ có số lượng nhân khẩu lớn nhất là : Nguyễn - Trần - Lê - Phạm

Sau đây ban quản trị xin giới thiệu một vài website về dòng họ:

1. Họ Phạm Việt Nam : www.hophamvietnam.org
2. Họ Văn : www.hovanvietnam.com
3. Họ Hồ : www.hocongtoc.com
4. Họ Đinh : www.hodinhvietnam.com
5. Họ Lê: www.holevn.org
6. Họ Vũ Võ : www.hovuvo.com
7. Họ Bùi : www.hobuivietnam.com.vn