họ khuất hữu và khuất Văn tại thọ lộc hà tây

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Bản tóm tắt
Quan hệ gia đình trong gia tộc họ Khuất ( Văn & Hữu)

 • Lập trên cơ sở biểu đồ tông ti chi hệ họ Khuất.
 • Lấy đời thứ 10 ( cá biệt có hàng thứ 9) làm chuẩn để so sánh quan hệ.
 • Ghi tên con trai trưởng (hoặc thứ thế trưởng) đại diện cho mỗi nhà.
 • Chỉ rõ quan hệ trong các bếp, các nhánh.
Người trình bày: Khuất Hữu Tám

Đời thứ 10
Con của ông
Quan hệ
Chung ông
Chung cụ
Chung 6 đời
* Chi Một
Ngành 1:
1- Ông Tiến
- Ông Thận
2- Ông Giao
- Ông Liệu

Ngành 2:
1- Ông Thúc
- Ông Trương
2- Ông Thân
- Ông Hải
- Ông Thông
3- Ông Tú

Ngành 3:
1- Ông Ngọc
2- Ông Hùng
Ngành 4:
1- Ông Tư
2- Ông Bính
3- Ông Công
- Ông Hợp
- Ông Xuân
4- Ông Minh
5- Ông Hoàn
- Ông Nam
- Ông Hòa
- Ông Chương
- Ông Thanh
6- Ông Tuyết
- Ông Trường
-
-
7- Ông Dũng
8- Ông Thắng
9- Ông Phường
- Ông Tuyến
(Ở thôn Bách Lộc)

Ông Khải
Ông Thuần
Ông Tâm
Ông Nghiệp


Ông Láng
Ông Khải
Ông Tình
Ông Hộ
Ông Hiệp
Ông Oanh


Ông Ban
Ông Lưu

Ông Nhâm
Ông Giáp
Ông Thành
Ông Thức
Ông Thập
Ông Nghi
Ông Đề
Ông Lai
Ông Chi
Ông Quế
Ông Nghị
Ông Thu
Ông Ngọc
Ông Nguyên
Ông Nhân
Ông Hùng
Ông Yến
Ông Phẩm
Ông Tước


* Chi Hai
1) Trưởng chi Hai
1- Ông Kỷ
- Ông Văn

2) Ba Chi

A- Chi Một:
1- Ông Lưu
2- Ông Tước
3- Ông Cảnh
- Ông Bình
4- Ông Quý

B- Chi Hai
1- Ông Y
- Ông Sỹ
2- Ông Bình
3- Ông Hòa
4- Ông Nga
5- Ông Ngọc
6- Ông Lộc
7- Ông Giếng
8- Ông Luật
9-
10- Ông Thiết
1- Ông Dân
- Ông Sinh
2- Ông Hưng
- Ông Nguyên
3-
-
4- Ông Trường
- Ông Mạnh
- Ông Hồng
- Ông Bản
- Ông Khá
-

C- Chi Ba
1- Ông Đề
- Ông Lãng
- Ông Mai
2- Ông Chúc
3- Ông Huy
4- Ông Hương
- Ông Tu
1- Ông Khang
2- Ông Hùng
3- Ông Hạ
4-
- Ông Việt
1- Ông Hữu
- Ông Khoa
2- Ông Thắng
- Ông Thanh
- Ông Cương
- Ông Quyền
3- Ông Tuấn
- Ông Tùng
- Ông Hoàng
- Ông Thọ
-
- Ông Hòa
4- Ông Toàn
- Ông Thanh
- Ông Thắng
5- Ông Chiến
6- Ông Luận
- Ông Vượng
1- Ông Nha
- Ông Doanh
- Ông Yên
1 – Ông Đang
2- Ông Kế
- Ông Quá
- Ông Cường
- Ông Khuyên
- Ông Thanh
- Ông Hòa
- Ông Bình
- Ông Phú
- Ông Mạnh
- Ông Hà

Chi cuối của chi Hai
1- Ông Tuất
- Ông Lộc
- Ông Thu


Ông Đạo
Ông Giáo
Ông Thủy
Ông Tiến
Ông Lê
Ông Thái
Ông Quang


Ông Duyệt
Ông Nông
Ông Đường
Ông Chật
Ông Giả
Ông Nga
Ông Sơn
Ông Gio
Ông Nhượng
Ông Thôn
Ông Chuy
Ông Tiêu
Ông Thông
Ông Chung
Ông Chính
Ông Lộc
Ông Nam
Ông Tuấn
Ông Tú
Ông Tươi (Tịch)
Ông Tư
Ông Bình
Ông Minh


Ông Tiếp
Ông Chiều
Ông Liên
Ông Tung
Ông Thuần
Ông Đống
Ông Loạn
Ông Bính
Ông Hạng
Ông La
Ông Cự
Ông Ích
Ông Hiếu
Ông Khảo
Ông Thính
Ông Thảo
Ông Mộc
Ông Sỹ
Ông Hiền
Ông Thiện
Ông Hội
3

Ông Phúc
Ông Hùng
Ông Cường
Ông Tương
Ông Đang
Ông Thành
Ông Hột
Ông Lợi
Ông Lộc
Ông Nhỡn
Ông Lâm
Ông Khoái
Ông Đệ
Ông Nha
Ông Sướng
Ông Thụy
Ông Nhu
5

Ông Ngà
Ông Tơ
Ông Nguyên
Ông Vinh
Ông Miền
Ông Hiền


Ông Ngân
Ông Hộ
Ông Giảng


2

1

2

1


Ngày 18 tháng 10 năm 2009
Do ông:
Khuất Hữu Tám con Ông Khuất Hữu Nhu thưc hiện tại Xóm Bướm Xã Thọ Lộc Huyện Phúc Thọ Tỉnh Hà Tây
 

Đính kèm

 • gdho khuat.jpg
  gdho khuat.jpg
  98.3 KB · Xem: 7
 • Quan hệ gia đình trong gia tộc họ Khuất.zip
  9.1 KB · Xem: 12
Chỉnh sửa lần cuối:

khuat duy thoai

New member
11 Tháng mười 2009
12
0
0
54
Chau la con Ong Ngọc trưởng nganh 3 o gia phả cua chú
Chau xin phep chú sẽ đưa một sô thông tin về họ Khuất ổ thôn nhiều hơn
Chủ nhật này cháu về quê và lấy gia phả dòng họ nhà minh và gửi lên mạng nhé
Cháu chào chú
Cháu Khuất Duy Thoại
đt 0904028502
bb chú
 

ktt

New member
8 Tháng ba 2011
15
0
0
37
HCM
Ho Khuat nha minh o Ổ Thôn hay Thọ Lộc có ai trong TP HCM ko vay?
Dang tim dồng hương ma cha thay ai.
LH: Yahoo: uyht_ktt