Làm một quy chế chung...

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
:friend: Hôm 29/9/2009, mình đã dự thảo một bản Quy chế của Ban liên lạc phía Bắc. Mới có mỗi Khuất Văn Tuấn tham gia bổ sung. Sau một giây trằn trọc suy nghĩ, mình đề nghị:
- Ban liên lạc các thành viên cả nước là như nhau. Việc chia ra 2 miền chỉ là để tiện liên lạc về mặt địa lý. còn các nội dung có liên quan đều như nhau cả. Chính vì vậy nên ta chỉ làm một bản quy chế chung của thành viên trang web thôi.
- Bàu 1 trưởng Ban chung của cả nước.
- Mỗi miền bàu một Trưởng ban (Bắc - Nam) để làm đầu mối tiện cho liên lạc (hoặc chỉ có miền Bắc cần Trưởng ban thôi cũng được).