Một vài hình ảnh về Hà Tây những năm 90-91

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
47
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Tôi vừa sưu tầm được một vài hình ảnh rất sinh động về Làng quê Hà Tây những năm đầu tiên của Thập kỷ 90. Xin mới các bạn cùng xem.

Đây là một cái ao làng chụp trên đường vào Chùa Thầy.

Aolang-ChuaThay1.jpg


Lại tiếp tục một cái ao làng nữa. Cũng trên đường vào Chùa Thầy.
Aolang-ChuaThay.jpg


Bến đó đi Chùa Hương.
BendoChuahuong.jpg


Lại một tấm nữa đây:
Chuahuong1.jpg


Nào cùng nhau đi Trẩy hội Chùa Hương
SuoiYen-Chuahuong.jpg


CheodidiChuaHuong.jpg


Nguoidan-Chuahuong.jpg


Một nhà của người dân chuyên nuôi tằm : Làng Vạn Phúc
Nhanuoitam.jpg


Đang cho tằm ăn đây.
Nuoitam.jpg


Cùng nhau đi chùa Hương nhé.
Chuahuong2-1.jpg


Lối lên chùa hương
Duopnglen-Chuahuong.jpg


Một vài hình ảnh trên đường lên chùa Hương.

Nào mình cùng nhau đắp bờ ruộng.
Dapdat-Chuahuong.jpg


Sáng giờ kéo hòai không thấy con cá nào
Dikeoca.jpg
 

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
47
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Một góc làng quê nhìn từ trên Chùa Thầy,
Motgoclangxua1991.jpg


Nào mình cùng nhau lưới cá.
Luoica-ChuaHuong.jpg


Lại thêm một góc Làng xưa nữa nè.
Langxua19912.jpg


Đây là Chùa Tây Phương rồi:
ChuaTayPhuong.jpg


Các vị la hán chùa Tây Phương,
ChuaTayPhuopng2.jpg


ChuaTayphuong1.jpg


ChuaTayphuong3.jpg


Lại quay về Chùa Thầy :
ChuaThay2.jpg


ChuaThay4.jpg


ChuaThay3.jpg


Nào mình cùng nhau đi chăn vịt
Chanvitganchuahuong.jpg


Dichanvit.jpg


Ha ha ha : Con trâu đi trước cái cày theo sau. Giờ khác rồi nhá. tai ngồi máy cày
Dicay-Chuahuong.jpg


Xe trâu đây .
XechaiganChuaThay.jpg