Ngày Lễ Vu Lan

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Ngày Lễ Vu Lan

Tháng 7 âm lịch, vào ngày Rằm người Việt có một ngày lễ gọi là ngày lễ Vu Lan. Đây là một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất - một tập tục đáng quý thể hiện tấm lòng “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Ngày Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về tấm lòng đại hiếu thảo của một người con đối với người mẹ đã khuất, đó là ông Ma Ha Một Ðặc Già La, thường gọi là Ðại Mục Kiền Liên, Bồ tát Mục Kiền Liên, gọi tắt là Mục Liên. Vốn là một tu sĩ khác đạo, về sau Mục Liên đã quy y và trở thành một đệ tử lớn của Phật, sau khi tu ở cửa Phật, ông đã đạt được sáu phép thần thông rồi được liệt vào hạng thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Sau khi đã chứng quả A La Hán, Mục Liên ngậm ngùi nhớ đến mẫu thân. Một hôm, ông dùng huệ nhãn nhìn xuống các cõi âm mà tìm thì thấy mẹ mình đã bị đọa vào kiếp ngạ quỷ (quỷ đói) nơi địa ngục A Tì. Nhìn thấy mẹ mình với thân hình tiều tụy, da bọc xương, bụng ỏng đầu to, cổ như cọng cỏ; đói không được ăn, khát không được uống. Quá thương cảm xót xa, Mục Liên đã vận dụng phép thần thông, tức tốc đến ngay chỗ mẹ. Ông mang cơm đến cho mẹ ăn, hai tay bưng bát cơm dâng mẹ mà nước mắt lưng tròng. Mẹ ông vì bị đói khát lâu ngày nên giật vội bát cơm mà ăn. Tay trái bưng bát, tay phải bốc cơm nhưng cơm chưa vào đến miệng thì cơm đã hóa thành lửa. Mục Liên đau đớn vô cùng, khóc than thảm thiết rồi trở về thưa chuyện với Ðức Phật để xin được chỉ dạy cách cứu đỡ mẹ...
Đức Phật cho Mục Liên biết vì nghiệp chướng của các kiếp trước mà mẹ ông mới phải đọa vào nơi ác đạo làm loài ngạ quỷ. Nếu chỉ có một mình Mục Liên thì không thể cứu giúp mẹ cho dù ông có thần thông đến đâu và dù lòng hiếu thảo của ông có thấu đến đất trời, động đến thần thánh. Muốn cứu giúp được mẹ, ông cần phải nhờ đến uy đức của chúng tăng khắp các nẻo đồng tâm hiệp ý cầu xin cứu rỗi cho mới được. Muốn như vậy, Đức Phật dạy Mục Liên phải thành kính đi rước chư tăng khắp mười phương về, đặc biệt là các vị đã chứng được bốn quả thánh hoặc đã đạt được sáu phép thần thông. Nhờ công đức cầu nguyện của các vị này, vong linh mẹ Mục Liên mới thoát khỏi khổ đạo. Phật lại dạy Mục Liên sắm đủ các món để dâng cúng các vị ấy, nào là thức thức thời trân, hương dâu đèn nến, giường chõng chiếu gối, chăn màn quần áo, thau rửa mặt, khăn lau tay cùng các món nhật dụng khác. Ðúng vào ngày Rằm tháng 7 thì lập trai đàn để cầu nguyện, thiết trai diên để mời chư tăng thọ thực. Trước khi thọ thực, các vị này sẽ tuân theo lời dạy của Ðức Phật mà chú tâm cầu nguyện cho cha mẹ và ông bà bảy đời của thí chủ được siêu thoát. Phật cũng dạy rằng, mọi người ai muốn báo hiếu cho cha mẹ thì cũng làm theo cách này...
Mục Liên làm đúng như lời Phật dạy. Quả nhiên vong mẫu của ông được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ mà sanh về cảnh giới lành. Cách thức cúng dường để cầu siêu đó gọi là Vu Lan bồn pháp, lễ cúng đó gọi là Vu Lan bồn hội, còn bộ kinh ghi chép sự tích trên đây thì gọi là Vu Lan bồn kinh.
Thể theo sự tích nói trên, hằng năm đến ngày Rằm tháng bảy, nhiều người đã sắm lễ đến chùa làm lễ cúng để cầu mong sự an lành cho cha mẹ, ông bà ở nơi chín suối thoát khỏi cảnh địa ngục; đồng thời cũng là dịp để thể hiện báo hiếu đối với các đấng sinh thành...