Nhắc nhở về ngôn ngữ sử dụng...

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Là Diễn đàn của dòng họ với một tôn chỉ, mục đích rõ ràng. Về cơ bản, năm 2009 Diễn đàn đã thực hiện tốt chức năng của mình.
Để tiếp tục phát triển, có một số chi tiết đề nghị các thành viên cần trấn chính như: Sử dụng ngôn ngữ trong việc trao đổi, tâm sự trên diễn đàn. Trong thời gian gần đây, có một số thành viên hay dùng "ngôn ngữ chat" để sử dụng trên diễn đàn, việc này là không phù hợp và cần phải điều chỉnh.
Tiếng Việt phong phú, đa dạng, nhiều từ bóng, lấp láy, đồng âm... đủ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng để thể hiện các sắc thái tình cảm hỷ, nộ, ái, ố... khi trao đổi, tâm sự.
Rất mong mọi thành viên lưu ý để Diễn đàn dòng họ của chúng ta được phong phú và nghiêm túc.:friend: