Tình cảm họ mạc

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Tình cảm họ mạc

Cách nhau muôn dặm xa vời
Gần nhau nói chẳng hết lời, cùng bia...
Cạn vại này, vơi vại kia
Chuyện quanh dòng họ, chuyện về quê hương...
Dù xa nhau mỗi chặng đường
Cùng chung nguồn cội, tình thương dạt dào
Chia tay bịn rịn xiết bao
Bắt tay, lại hẹn ngày nào gặp nhau
Họ hàng nghĩa nặng, tình sâu
Xẻ chia, gần gũi dốc bầu riêng tư.