Tính tiền điện thế nào?

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
47
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Theo Báo Tuổi trẻ - Câu hỏi trên được nhiều bạn đọc đặt ra khi giá điện bắt đầu tăng từ ngày 1-3. Cụ thể, khách hàng sử dụng điện giữa hai thời điểm áp dụng giá cũ và giá mới thì tính thế nào? Ông Nguyễn Anh Vũ, trưởng ban quan hệ cộng đồng Tổng công ty Điện lực TP.HCM, cho biết:

- Những hộ có chu kỳ sử dụng và ghi điện kéo dài từ tháng 2 qua tháng 3 thì lượng điện trước ngày 1-3 sẽ được tính theo giá cũ, sau 1-3 được tính theo giá mới. Đối với các hộ sản xuất kinh doanh thì cách tính đơn giản vì được chốt chỉ số trong ngày 1-3.

Riêng đối tượng thắp sáng sinh hoạt thì tính nội suy: lấy bình quân ngày sử dụng điện trong tháng rồi căn cứ vào ngày 1-3 để xác định lượng điện sử dụng trước ngày 1-3 (tính theo giá cũ) và sau ngày 1-3 (tính theo giá mới).

* Ông có thể giải thích cụ thể hơn để khách hàng dễ hình dung?

- Ví dụ khách hàng A tiêu thụ 452kWh (ngày ghi điện là 12-3). Khi đó, số ngày sử dụng điện thực tế là 30 ngày (trung bình mỗi ngày tiêu thụ 15kWh). Lấy mốc thời gian từ 1-3 thì khách hàng A có 19 ngày sử dụng điện được tính theo giá cũ là 286kWh, đồng thời có 11 ngày sử dụng theo đơn giá mới tương đương 166 kWh.

Theo quy định, khách hàng A được hưởng định mức bậc thang 1 là 50kWh cho tháng 2 (có 28 ngày). Nhưng do số ngày sử dụng điện thực tế là 30 ngày nên định mức bậc thang 1 sẽ là 54kWh (tương đương 1,8kWh/ngày), ở các bậc thang khác cũng sẽ tăng tương ứng.

Như vậy, khách hàng A được hưởng 34kWh ở bậc thang 1 cho 19 ngày sử dụng điện áp dụng theo giá cũ, còn 20kWh cũng ở bậc thang này sẽ được tính theo giá mới. Giá cũ tính cho bậc thang 1 là 600 đồng/kWh, giá mới là 1.242 đồng/kWh thì tiền điện ở bậc thang này là 45.240 đồng.

Tính tương tự cho bậc thang tiếp theo (từ 2-7) với kết quả là 58.976 đồng, 67.356 đồng, 87.216 đồng, 186.828 đồng, 199.960 đồng và 42.156 đồng. Như vậy, tổng số tiền hộ A phải thanh toán là 687.732 đồng (chưa tính thuế VAT).

* Người nghèo, người thu nhập thấp làm thủ tục gì, liên hệ ở đâu để được cấp định mức và được hỗ trợ 30.000 đồng tiền điện/tháng?

- Khách hàng thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ giá điện cho 50 kWh/tháng, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/hộ/tháng. Đối với các hộ nghèo, thu nhập thấp, thường xuyên sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng sẽ được áp giá bậc thang thứ nhất trong biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt (993 đồng/kWh).

Điều kiện: khách hàng thực hiện đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng và cam kết sử dụng điện thường xuyên không quá 50kWh/tháng.

Thời gian đăng ký: từ ngày 1-3 đến hết 31-3 tại các công ty điện lực. Khách hàng đến đăng ký cần mang theo hóa đơn tiền điện hoặc hợp đồng mua bán điện (bản photo), điền thông tin vào giấy đăng ký theo mẫu phát tại các công ty điện lực. Sau đó, khách hàng giữ một bản giấy đăng ký có xác nhận của công ty điện lực.

* Trường hợp hộ nghèo, thu nhập thấp sử dụng điện vượt quá 50kWh/tháng thì giải quyết thế nào?

- Nếu hộ gia đình đã đăng ký hộ thu nhập thấp nhưng điện lượng sử dụng trong ba tháng liên tiếp vượt quá 150 kWh thì không được hưởng chế độ như đã đăng ký.

Trường hợp tháng đầu tiên khách hàng đăng ký hưởng định mức hộ nghèo, thu nhập thấp (tháng 4-2011) nhưng đã sử dụng vượt quá 150 kWh thì kể từ tháng 5 bên bán điện sẽ chuyển sang áp dụng giá bán lẻ cho hộ thông thường. Hoặc tổng sản lượng điện sử dụng trong tháng 4 và tháng 5 của hộ trên vượt quá 150 kWh thì kể từ tháng 6 sẽ bị chuyển sang hộ thông thường.

Trong những tháng tiếp theo, khách hàng sử dụng điện không vượt quá 150 kWh/3 tháng thì vẫn không được áp dụng lại đơn giá điện thắp sáng sinh hoạt ở bậc thang thứ nhất.

QUANG KHẢI thực hiện