Túm lấy ý kiến về dự thảo Quy chế...

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Kính thưa các quý đồng chí bà con thành viên diễn đàn.

Tôi đã dự thảo xong bản Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc. Nếu lịch chiều nay không đổi thay, tôi sẽ in và dâng cho mỗi người một bản để ngẫm.
Đề nghị tất cả lớn bé, già trẻ, gái trai hãy vì cái chung mà nhả lời vàng, ý ngọc để cho bản Quy chế được biến từ Dự thảo hoá thành chính thức, đặng để chúng ta thực hiện cho quy củ.

Xin chào và hẹn gặp lại (nếu chiều nay vẫn gặp).