Thông báo gặp mặt lần thứ 1 năm 2010 tại TP.HCM ngày Chủ nhật 18/04/2010

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Kính gửi các ACE thành viên khu vực TP.HCM và Miền Nam.

Ban Liên lạc khu vực TP.HCM và phía nam trân trọng kính mời tòan thể các ACE thành viên tại TP.HCM và Miền Nam về tham dự buổi gặp mặt lần thứ 1 năm 2010.

Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
1. Địa điểm : Quán Cà phê Zenta, số 41 đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP.HCM
2. Thời gian : 9g ngày Chủ nhật 18/4/2010
3. Nội dung : Gặp mặt giao lưu chia sẽ các vấn đề cùng quan tâm.

Vui lòng vào trang này để điết đường đi rõ hơn vì đây là đường 1 chiều:
http://www.diadiem.com/vnmap.aspx

Trân trọng kính mời các ACE thành viên tại TP.HCM và phía Nam cùng đăng ký tham gia.
Số điện thọai liên hệ :
Khuất Quang Thìn 0 9 0 8 6 8 1 6 9 8

Trân trọng

TM BQT

Khuất Quang Thìn
 

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Kính gửi các ACE thành viên khu vực TP.HCM và Miền Nam.

Ban Liên lạc khu vực TP.HCM và phía nam trân trọng kính mời tòan thể các ACE thành viên tại TP.HCM và Miền Nam về tham dự buổi gặp mặt lần thứ 1 năm 2010.

Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
1. Địa điểm : Quán Cà phê Zenta, số 41 đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP.HCM
2. Thời gian : 9g ngày Chủ nhật 18/4/2010
3. Nội dung : Gặp mặt giao lưu chia sẽ các vấn đề cùng quan tâm.

Vui lòng vào trang này để điết đường đi rõ hơn vì đây là đường 1 chiều:
http://www.diadiem.com/vnmap.aspx

Trân trọng kính mời các ACE thành viên tại TP.HCM và phía Nam cùng đăng ký tham gia.
Số điện thọai liên hệ :
Khuất Quang Thìn 0 9 0 8 6 8 1 6 9 8

Trân trọng

TM BQT

Khuất Quang Thìn

Thế Long chuẩn bị nhé, Lịch hôm trước chưa phát hết thì nay phát cho các thành viên luôn.