Thư ký Vinh ơi! danh bạ đâu...

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
:friend:
Tổ chức họp mặt, liên hoan và triển khai những nội dung có liên quan mọi người làm rất khẩn trương theo tác phong họ Khuất.
Có chức vị rồi. Trưởng ban của chúng ta đã hăng hái làm thừa trách nhiệm của mình đối với cả Ban.
Còn Thư ký của chúng tác chắc đang say với chức quyền mới nên tạm lãng quên nhiệm vụ.
Mít Thắng vừa post ảnh rồi.
Nào Vinh hãy post ngay danh sách các thành viên mới tóm được hôm họp để mọi người có đủ thông tin, đặng mà liên lạc bài vở, đổi trao tâm sự, than thở chuyện đời,chuyện người nữa chứ.
Khát khao chờ tin như khát bia hơi.
 

khuatqvinh

Administrator
15 Tháng mười hai 2008
220
0
0
Hanoi, Vietnam
quangvinh3ik47.blogspot.com
:friend:
Tổ chức họp mặt, liên hoan và triển khai những nội dung có liên quan mọi người làm rất khẩn trương theo tác phong họ Khuất.
Có chức vị rồi. Trưởng ban của chúng ta đã hăng hái làm thừa trách nhiệm của mình đối với cả Ban.
Còn Thư ký của chúng tác chắc đang say với chức quyền mới nên tạm lãng quên nhiệm vụ.
Mít Thắng vừa post ảnh rồi.
Nào Vinh hãy post ngay danh sách các thành viên mới tóm được hôm họp để mọi người có đủ thông tin, đặng mà liên lạc bài vở, đổi trao tâm sự, than thở chuyện đời,chuyện người nữa chứ.
Khát khao chờ tin như khát bia hơi.
Chú Huy ơi. Nhân danh thư ký, cháu đã điểm danh các thành viên họ Khuất tại Hà Nội rồi ạ.
Thư ký mới nhậm chức lại quên nhiệm vụ thì có mà hỏng à? :jump::newnew3::newnew3::newnew3: