Văn tế tảo mộ

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Xin gửi một bài Văn tế tảo mộ với những nội dung chung nhất để con cháu họ Khuất tham khảo.
VĂN TẾ TẢO MỘ
Duy Việt Nam vạn niên tuế thứ mỗ niên... mỗ nguyệt.... mỗ nhật.... Trưởng tôn Khuất Đình mỗ hợp đồng toàn phái đẳng, cảm chi cáo vu. Kính rĩ mỗ vật phù lưu tửu quả thứ phẩm chi nghi.
Vị tiền viết: Vị hữu cung trị tảo mộ tiết:
Cung duy:
- Đệ Nhất Tổ khảo...
- Tổ tỷ…
(nêu các đời, tên các cụ ông, cụ bà...)
Cung thỉnh: Huynh đệ bá thúc cô di tỷ muội
Kỵ thổ công. Đồng lại chứng giám
Gọi là: Nén nhang bát nước, tuần rượu cơi trầu, tâm thanh lễ bạc, tưởng đức cao thâm, nhất niên nhất tiệc, vạn nghĩa ngàn tình.
Nhớ tổ tiên xưa đức công vun đắp
Để con cháu nay hoa quả tốt tươi
Những mong:
Kiệm nhi cần giữ nếp gia phong
Học thả hành đi cùng thời đại
Tình huynh đệ mãi mãi thuận hòa
Nghĩa gia phái đời đời kế tiếp
Bốn mùa xanh tươi như cây tùng cây bách
Tám tiết đầm ấm tực khóm trúc khóm mai
Hạnh phúc năng tái ngộ
Họa hoạn bất xâm lai
Nhà nhà đa phát lộc
Người người vượng sinh tài
Chỉ nguyện cầu:
Phần mộ tổ tiên hưng long nơi âm giới
Gia môn con cháu thịnh vượng cõi dương gian
Âm dương đồng cát khánh
Thượng hạ đắc bình an
Vạn thủa lưu truyền câu Phúc Lộc
Muôn năm kế tiếp chữ Khang Ninh
Đứng dưới tự đường con cháu thành tâm kính bái
Tọa trên linh vị tổ tiên cảm ứng chứng minh
Cẩn cáo!