Về vấn đề biên tập trang web

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Đọc các thông tin, bài viết trên web của Họ Khuất, tôi thấy còn khá nhiều lỗi kỹ thuật cần phải quan tâm, cụ thể:
1. Bài viết những thông tin về lịch sử dòng họ:
Đây là một bài viết có sự đầu tư công sức để sưu tầm, tập hợp tài liệu với những thông tin quý về Họ Khuất. Nhưng về hình thức, nội dung bố cục, chính tả vẫn có nhiều lỗi. Việc này lẽ ra Ban biên tập (BBT) phải đầu tư để biên tập lại cho khoa học sau đó mới post bài (là một trang thông tin điện tử, web giống như một tờ báo, nếu có nhiều lỗi, người đọc sẽ chê BBT. Ví dụ: Kết thúc một câu, đánh dấu Chấm liền kề, sau đó mới gõ cách; mở, đóng ngoặc đơn, ngoặc kép xong đánh chữ liền kề luôn, không gõ cách; các lỗi chính tả khác...).
2. Nội quy diễn đàn:
- Nên sắp xếp, cô đọng lại cho gọn hơn. Về nguyên tắc, chân lý là giản đơn và dễ hiểu.
- Thể thức: Nên trình bày theo đúng thể thức văn bản luật (Điều, khoản, mục...), vị dụ:
Điều 1. Quy định chung
1. ...
2. ...
a) ...
b) ...
- ...
Không nên trình bày theo hình thức đề tài, báo cáo (1.1; 1.2.1 ...) mà bị rối.
3. Tôi chưa thấy một bài "Giới thiệu chung" (Nêu tôn chỉ, mục đích, tiêu chí...) của trang web.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Đọc các thông tin, bài viết trên web của Họ Khuất, tôi thấy còn khá nhiều lỗi kỹ thuật cần phải quan tâm, cụ thể:
1. Bài viết những thông tin về lịch sử dòng họ:
Đây là một bài viết có sự đầu tư công sức để sưu tầm, tập hợp tài liệu với những thông tin quý về Họ Khuất. Nhưng về hình thức, nội dung bố cục, chính tả vẫn có nhiều lỗi. Việc này lẽ ra Ban biên tập (BBT) phải đầu tư để biên tập lại cho khoa học sau đó mới post bài (là một trang thông tin điện tử, web giống như một tờ báo, nếu có nhiều lỗi, người đọc sẽ chê BBT. Ví dụ: Kết thúc một câu, đánh dấu Chấm liền kề, sau đó mới gõ cách; mở, đóng ngoặc đơn, ngoặc kép xong đánh chữ liền kề luôn, không gõ cách; các lỗi chính tả khác...).
2. Nội quy diễn đàn:
- Nên sắp xếp, cô đọng lại cho gọn hơn. Về nguyên tắc, chân lý là giản đơn và dễ hiểu.
- Thể thức: Nên trình bày theo đúng thể thức văn bản luật (Điều, khoản, mục...), vị dụ:
Điều 1. Quy định chung
1. ...
2. ...
a) ...
b) ...
- ...
Không nên trình bày theo hình thức đề tài, báo cáo (1.1; 1.2.1 ...) mà bị rối.
3. Tôi chưa thấy một bài "Giới thiệu chung" (Nêu tôn chỉ, mục đích, tiêu chí...) của trang web.

Trân trọng cám ơn những ý kiến đóng góp của Chú Huy.
Đề nghị các anh chị và các bạn có ý kiến tiếp tục, chúng ta sẽ xây dựng Tôn chỉ - Mục đích cho Diễn đàn của mình.