Về vấn đề giới thiệu các bậc trưởng lão!

thuongkhuatviet

Ban Quản Trị
19 Tháng chín 2009
62
0
0
51
Ha Noi
Kính chào các ACE Khuất Tộc!
Do điều kiện công việc nên lâu nay tôi không lên diễn đàn. Đó là một thiếu sót lớn của tôi đối với diễn đàn. Tôi rất mong các ACE và bạn đọc thông cảm.
Điều đầu tiên tôi xin gửi tới toàn thể các ACE cùng đại gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.
Điều thứ hai tôi muốn nói tới một khái niệm của một ACE sử dụng trong bài viết là "Show hàng". Quả thật, chắc ai cũng biết rằng từ ngữ Việt Nam rất phong phú, song cách sử dụng vốn từ phong phú và quí báu đó của Dân tộc ta như thế nào để phát huy tính vốn quí đó lại là vấn đề không phải dễ.
Có hai bài viết giới thiệu về một số trưởng lão của dòng tộc thuộc chi mình tại Ổ Thôn ( Thọ Lộc) và tại Thanh Phần (Phúc Hòa) nhưng có vẻ như là một sự đua tranh gì đó thì phải. Tôi tha thiết đề nghị các ACE hãy lưu ý rằng Diễn đàn của chúng ta là một sân chơi, gắn kết mọi người lại với nhau; hòa đồng, tương trợ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, . . . tránh mang lại sự hiểu lầm để rồi dẫn đến sự mất đoàn kết đáng tiếc xảy ra.
Đề nghị ACE sử dụng từ "Show hàng" trong bài viết để hỏi tác giả của hai bài viết trên cần cân nhắc kỹ lưỡng ngôn từ sử dụng trong các bài viết trên Diễn đàn của Khuất Tộc.
 

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Kính chào các ACE Khuất Tộc!
Do điều kiện công việc nên lâu nay tôi không lên diễn đàn. Đó là một thiếu sót lớn của tôi đối với diễn đàn. Tôi rất mong các ACE và bạn đọc thông cảm.
Điều đầu tiên tôi xin gửi tới toàn thể các ACE cùng đại gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.
Điều thứ hai tôi muốn nói tới một khái niệm của một ACE sử dụng trong bài viết là "Show hàng". Quả thật, chắc ai cũng biết rằng từ ngữ Việt Nam rất phong phú, song cách sử dụng vốn từ phong phú và quí báu đó của Dân tộc ta như thế nào để phát huy tính vốn quí đó lại là vấn đề không phải dễ.
Có hai bài viết giới thiệu về một số trưởng lão của dòng tộc thuộc chi mình tại Ổ Thôn ( Thọ Lộc) và tại Thanh Phần (Phúc Hòa) nhưng có vẻ như là một sự đua tranh gì đó thì phải. Tôi tha thiết đề nghị các ACE hãy lưu ý rằng Diễn đàn của chúng ta là một sân chơi, gắn kết mọi người lại với nhau; hòa đồng, tương trợ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, . . . tránh mang lại sự hiểu lầm để rồi dẫn đến sự mất đoàn kết đáng tiếc xảy ra.
Đề nghị ACE sử dụng từ "Show hàng" trong bài viết để hỏi tác giả của hai bài viết trên cần cân nhắc kỹ lưỡng ngôn từ sử dụng trong các bài viết trên Diễn đàn của Khuất Tộc.

Rất cám ơn ý kiến chỉnh sửa kịp thời của anh Thường. Chúng ta sẽ cùng nhau tăng cuờng kiểm soát chặt chẽ hơn.