Về việc gia nhập Trung tâm...

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Về việc gia nhập Trung tâm Văn hoá DH & GĐVN
:friend: Xin nhiệt liệt hoan nghênh Thìn đã chủ động làm được một việc hữu ích cho dòng họ chúng ta nói chung và cho diễn đàn của chúng ta nói riêng. Về việc gia nhập Trung tâm Văn hoá DH & GĐVN, tôi thấy đây là một việc làm rất hay và bổ ích, bởi vì:
- Hiện nay diễn đàn mới tồn tại ở dạng “diễn đàn”, hoạt động tự nguyện tự giác, chưa có một định hướng cụ thể, một tiêu chí rõ ràng để nghiên cứu về dòng họ. Trong khi đó, chúng ta còn đang có rất ít tư liệu và tư liệu còn rất mỏng manh về dòng họ Khuất - mặc dù con cháu vẫn hiển hiện ở khắp mọi miền đất nước và nước ngoài...
- Chúng ta gia nhập vào Trung tâm, việc đương nhiên là diễn đàn sẽ có một Ban nghiên cứu lịch sử văn hoá dòng họ Khuất, việc này rất tốt cho dòng họ: Chúng ta sẽ có điều kiện để nghiên cứu sâu hơn, có định hướng rõ ràng hơn về lịch sử, tìm ra được nguồn gốc dòng họ, lịch sử hình thành và phát triển của họ Khuất ở Việt Nam; sưu tầm, khai thác và phát triển về gia phả, phổ biến một cách chính thống và rộng rãi những vấn đề có liên quan của dòng họ và về dòng họ đối với mọi người ở trong và ngoài dòng họ Khuất....
- Gia nhập Trung tâm, có một Ban nghiên cứu, đối tượng tham gia diễn đàn và những người trong họ muốn tìm hiểu, muốn tham gia nghiên cứu về dòng họ của chúng ta sẽ mở ra rất rộng và phong phú hơn từ thành phần, lứa tuổi, vùng miền. Được biết, mỗi chi, nhánh, bếp của họ Khuất ở các địa phương đều có những người cao tuổi quan tâm đến vấn đề này, chỉ có điều từ xưa đến nay chúng ta chưa tập hợp được họ, chưa có định hướng để khai thác thông tin về dòng họ của các vị, do đó chúng ta vừa lãng phí tài nguyên, vừa nghèo nàn thông tin.
- Việc lựa chọn người tham gia vào Ban: Chúng ta nên đưa ra một số tiêu chí cụ thể nhằm đáp ứng được mục đích của mình, tôi gợi ý có thể là:
+ Có khả năng về công tác nghiên cứu: Biết đọc: định hướng tài liệu, sưu tầm, khai thác tài liệu để phục vụ cho công việc; biết viết: để chọn lọc, tập hợp các vấn đề có liên quan phục vụ công việc...
+ Có hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội nói chung...
+ Có điều kiện và nhiệt tình: Vì là tự nguyện, nên phải có điều kiện về thời gian, điều kiện làm việc... và sự nhiệt tình vì lợi ích tinh thần của dòng họ trong cộng đồng chung.
+ Về cơ cấu: Ta chọn lấy 7 người tham gia, mỗi người ở một vùng miền thì diện của chúng ta sẽ rộng hơn, sẽ có điều kiện hơn để thực hiện nhiệm vụ, có thể miền Bắc 3, miền Nam 4 hoặc ngược lại.
 

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Về việc gia nhập Trung tâm Văn hoá DH & GĐVN
:friend: Xin nhiệt liệt hoan nghênh Thìn đã chủ động làm được một việc hữu ích cho dòng họ chúng ta nói chung và cho diễn đàn của chúng ta nói riêng. Về việc gia nhập Trung tâm Văn hoá DH & GĐVN, tôi thấy đây là một việc làm rất hay và bổ ích, bởi vì:
- Hiện nay diễn đàn mới tồn tại ở dạng “diễn đàn”, hoạt động tự nguyện tự giác, chưa có một định hướng cụ thể, một tiêu chí rõ ràng để nghiên cứu về dòng họ. Trong khi đó, chúng ta còn đang có rất ít tư liệu và tư liệu còn rất mỏng manh về dòng họ Khuất - mặc dù con cháu vẫn hiển hiện ở khắp mọi miền đất nước và nước ngoài...
- Chúng ta gia nhập vào Trung tâm, việc đương nhiên là diễn đàn sẽ có một Ban nghiên cứu lịch sử văn hoá dòng họ Khuất, việc này rất tốt cho dòng họ: Chúng ta sẽ có điều kiện để nghiên cứu sâu hơn, có định hướng rõ ràng hơn về lịch sử, tìm ra được nguồn gốc dòng họ, lịch sử hình thành và phát triển của họ Khuất ở Việt Nam; sưu tầm, khai thác và phát triển về gia phả, phổ biến một cách chính thống và rộng rãi những vấn đề có liên quan của dòng họ và về dòng họ đối với mọi người ở trong và ngoài dòng họ Khuất....
- Gia nhập Trung tâm, có một Ban nghiên cứu, đối tượng tham gia diễn đàn và những người trong họ muốn tìm hiểu, muốn tham gia nghiên cứu về dòng họ của chúng ta sẽ mở ra rất rộng và phong phú hơn từ thành phần, lứa tuổi, vùng miền. Được biết, mỗi chi, nhánh, bếp của họ Khuất ở các địa phương đều có những người cao tuổi quan tâm đến vấn đề này, chỉ có điều từ xưa đến nay chúng ta chưa tập hợp được họ, chưa có định hướng để khai thác thông tin về dòng họ của các vị, do đó chúng ta vừa lãng phí tài nguyên, vừa nghèo nàn thông tin.
- Việc lựa chọn người tham gia vào Ban: Chúng ta nên đưa ra một số tiêu chí cụ thể nhằm đáp ứng được mục đích của mình, tôi gợi ý có thể là:
+ Có khả năng về công tác nghiên cứu: Biết đọc: định hướng tài liệu, sưu tầm, khai thác tài liệu để phục vụ cho công việc; biết viết: để chọn lọc, tập hợp các vấn đề có liên quan phục vụ công việc...
+ Có hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội nói chung...
+ Có điều kiện và nhiệt tình: Vì là tự nguyện, nên phải có điều kiện về thời gian, điều kiện làm việc... và sự nhiệt tình vì lợi ích tinh thần của dòng họ trong cộng đồng chung.
+ Về cơ cấu: Ta chọn lấy 7 người tham gia, mỗi người ở một vùng miền thì diện của chúng ta sẽ rộng hơn, sẽ có điều kiện hơn để thực hiện nhiệm vụ, có thể miền Bắc 3, miền Nam 4 hoặc ngược lại.

Do phần lớn họ Khuất chúng ta ở Miền Bắc nên Tôi đề nghị Diễn đàn sẽ cử ra 7 người trong đó Miền Nam chỉ được 02 người mà thôi.
Để thống nhất, kính đề nghị bác Huy xem xét đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban, Miền Nam sẽ có 01 phó ban và Miền Bắc cũng có 01 Phó ban. Các bác tiếp tục có ý kiến nhé.