Dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Diễn đàn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Kính gửi toàn thể các anh chị thành viên.

Thay mặt BQT Tôi đề nghị các anh chị có ý kiến để hoàn chỉnh bản Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Diễn đàn.

Thời gian góp ý và tổng hợp ý kiến dự kiến kéo dài trong vòng 30 ngày kể từ ngày hôm nay 3/10/2009.

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
DIỄN ĐÀN HỌ KHUẤT TẠI VIỆT NAM


CHƯƠNG 1
Tôn chỉ - Mục đích
Điều 1:
1. Diễn đàn Họ Khuất tại Việt Nam là một tổ chức xã hội dòng họ hoàn toàn tự nguyện của những người họ Khuất tại Việt Nam và nước ngoài. Việc hoạt động của diễn đàn phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
2. Mục đích hoạt động của Diễn đàn là tập hợp, đoàn kết những người con họ Khuất, tìm hiểu nguồn cội; kết nối dòng họ; giúp nhau xóa đói giảm nghèo; khuyến học; vinh danh những người con họ Khuất có công với dân tộc, đất nước; giáo dục những thế hệ sau học tập và giữ gìn truyền thống của dòng họ.
3. Phát huy Truyền thống hàng ngàn năm của dòng họ trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tình Đoàn kết họ tộc giữa mọi người mang họ Khuất để cùng Phát triển hướng tới tương lai tươi sáng.

CHƯƠNG 2:
Nhiệm vụ chung
Điều 2:
1. Nhiệm vụ chung của Diễn đàn Họ Khuất là làm trung tâm giao lưu, thông tin liên lạc, tổ chức và hướng dẫn các hoạt động theo Tôn chỉ - Mục đích đã nêu tại chương 1.

CHƯƠNG 3:
Cơ cấu tổ chức
Điều 3:
1. Thành viên Quản trị và Điều hành Diễn đàn là những thành viên sáng lập và những thành viên được bầu vào Ban Liên lạc. Những thành viên này phải tuân thủ quy chế tổ chức hoạt động.
2. Các Thành viên của Diễn đàn Họ Khuất Việt Nam tại các tỉnh, thành, miền được quyền ứng cử và bầu Ban Liên lạc Diễn đàn Họ Khuất tại từng tỉnh, thành, miền để tổ chức và điều hành các hoạt động của khu vực mình. Trước mắt thống nhất sẽ có 3 Khu vực: Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam.
3. Ban liên lạc Diễn đàn Họ Khuất tại từng Khu vực có 02 Thành viên : 01 trưởng ban và 01 thư ký.

Điều 4:
1. Các Trưởng Ban liên lạc Khu vực sẽ bầu ra Trưởng Ban Liên lạc Toàn quốc. Ban Liên lạc tại các Khu vực có trách nhiệm soạn thảo và nhóm họp toàn thể thành viên của Khu vực để thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc khu vực. Quy chế Tổ chức hoạt động của Khu vực phải tuân thủ Quy chế này.

Điều 5:
1. Định kỳ 2 năm một lần các Trưởng Ban liên lạc toàn quốc tổ chức cuộc họp tại Hà Nội để đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ trước và đề ra những phương hướng hoạt động sắp tới của Diễn đàn.

CHƯƠNG 4:
Nhiệm vụ cụ thể:

Điều 6:
1. Trưởng Ban Liên lạc Toàn quốc: Phụ trách chung, kết hợp với trưởng Ban liên lạc tại các Khu vực đảm bảo duy trình hoạt động của Ban Liên lạc theo đúng quy chế này và tuân thủ luật pháp của Nhà nước Việt Nam. Trưởng Ban Liên lạc toàn quốc phải là người có trình độ, năng lực và uy tín trong dòng họ và xã hội.

2. Trưởng Ban Liên lạc Khu vực:
Trưởng Ban Liên lạc tại các khu vực do thành viên bầu thông qua cuộc biểu quyết với nhiệm kỳ 2 năm. Trưởng ban có những nhiệm vụ cụ thể sau:

 • Kết hợp với các Trưởng ban Liên lạc tại các Khu vực khác duy trì ổn định phát triển Diễn đàn
 • Duy trì, ổn định hoạt động các thành viên tại Khu vực do mình quản lý.
 • Chủ trì các buổi họp mặt tại khu vực do mình quản lý, trong trường hợp vắng mặt vì những lý do chính đáng được quyền ủy quyền cho Thư ký chủ trì cuộc họp.
 • Được quyền xin thôi nhiêm vụ Trưởng Ban Liên lạc vì những lý do cá nhân.

3. Thư ký Ban Liên lạc:
Thư ký Ban Liên lạc do Trưởng ban Liên lạc chỉ định sau khi công khai tham khảo ý kiến của các Thành viên tại khu vực.
Thư ký Ban Liên lạc có nhiệm vụ cụ thể như sau:

 • Là đầu mối liên lạc giữa Ban Liên lạc và các Thành viên trong khu vực.
 • Ghi chép các nội dung thảo luận, các ý kiến tranh luận của các thành viên và ý kiến quyết định của Trưởng ban Biên lạc trong các cuộc gặp mặt để triển khai thực hiện.
 • Thông báo nhóm họp Thành viên tại khu vực theo yêu cầu của Trưởng ban Liên lạc.
 • Quản lý Quỹ Tiền mặt của Ban liên lạc (nếu có).
 • Thay mặt Trưởng Ban Liên lạc chủ trì các buổi gặp mặt chỉ khi nhận được ủy quyền.
 • Nhiệm kỳ của Thư ký song trùng với nhiệm kỳ của Trưởng ban Liên lạc và được quyền xin thôi nhiêm vụ vì những lý do cá nhân.
4. Phương thức liên lạc:
-[FONT=&quot] [/FONT]Các Thành viên trong Ban Quản trị, Điều hành, Ban Liên lạc được quyền sử dụng tất các các phương tiện liên lạc để thực hiện nhiệm vụ của mình.
-[FONT=&quot] [/FONT]Các Thành viên trong Ban Quản trị, Điều hành, Ban Liên lạc được cấp địa chỉ email của Diễn đàn để thực hiện việc liên lạc.
-[FONT=&quot] [/FONT]Các thành viên trong Ban Quản trị, Điều hành, Ban Liên lạc sử dụng Phần Điều hành tại Diễn đàn Họ Khuất www.hokhuatvietnam.org để hoạt động.

CHƯƠNG 5:
Kinh phí hoạt động

Điều 7:

 • Chi phí hoạt động của Diễn đàn Họ Khuất Việt Nam là do các thành viên tự nguyện đóng góp và các nguồn thu khác do tài trợ, ủng hộ trong và ngoài nước.
 • Các khoản chi:
-[FONT=&quot] [/FONT]Chi cho các cuộc hội họp do Ban Liên lạc tại các Khu vực triệu tập.
-[FONT=&quot] [/FONT]Chi có các hoạt động hành hương, giỗ tổ, khánh thành từ đường.
-[FONT=&quot] [/FONT]Chi thăm hỏi, phúng viếng tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, con cái hoặc các thành viên.

 • Nguyên tắc công khai tài chính:
-[FONT=&quot] [/FONT]Tất cả các khoản chi đều phải nhận được sự phê duyệt của Trưởng ban liên lạc trước khi thực hiện.
-[FONT=&quot] [/FONT]Thư ký ban liên lạc có trách nhiệm ghi chép, lưu trữ báo cáo Quỹ và quản lý tiền do các Thành viên đóng góp. Định kỳ hàng tháng phải công khai báo cáo thu chi quỹ trên Diễn đàn.

CHƯƠNG 6:
Điều khoản thi hành

Điều 8:

 • Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Diễn đàn họ Khuất có hiệu lực khi được các thành viên, trưởng Ban liên lạc tại các khu vực thông qua theo phương thức bỏ phiếu.
 • Trong quá trình thực hiện, Quy chế có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hoạt động của diễn đàn và phải được sự thống nhất của các thành viên.
 

khuatthuy

New member
13 Tháng tư 2009
1
0
0
2023
Chao moi nguoi,
Toi nghi buoc dau Quy che nhu vay cung la OK roi, tuy nhien trong qua trinh hoat dong chac chan se phat sinh ra cac van de khac ma ta chua the luong truoc vao thoi diem nay. Do vay, nen chang ta mo ra 1 dieu khoan cho phep dinh ky bo sung, cap nhat, sua doi quy che hien hanh ma theo toi khoang thoi gian tu 06 thang hoac 01 nam la phu hop. Neu 02 nam moi bo sung, cap nhat, sua doi thi toi e rang hoi qua dai.
Ve mat dong gop kinh phi hoat dong, theo toi nen chi dinh hoac mo 01 tai khoan rieng de moi nguoi - du o dau - cung co the de dang dong gop.
Chuc moi nguoi mot tuan moi tot lanh!
 

thangnangkhuat

Administrator
13 Tháng mười hai 2008
320
0
0
Em xin phép được chỉnh sửa lại như sau:

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
DIỄN ĐÀN HỌ KHUẤT TẠI VIỆT NAM
WWW.HOKHUATVIETNAM.ORG

CHƯƠNG 1
Tôn chỉ - Mục đích
Điều 1:
1. Diễn đàn Họ Khuất tại Việt Nam là một tổ chức xã hội dòng họ hoàn toàn tự nguyện của những người mang họ Khuất hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam và nước ngoài. Việc hoạt động của diễn đàn phải tuân thủ nội quy diễn đàn và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
2. Mục đích hoạt động của Diễn đàn là tập hợp, đoàn kết những người con họ Khuất, tìm hiểu nguồn cội; kết nối dòng họ; cùng giúp nhau xóa đói giảm nghèo; khuyến học; vinh danh những người con họ Khuất có công với dân tộc, đất nước; giáo dục những thế hệ sau học tập và giữ gìn truyền thống của dòng Họ.
3. Phát huy Truyền thống hàng ngàn năm của dòng họ trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tình Đoàn kết Họ tộc giữa mọi người mang họ Khuất để cùng Phát triển hướng tới tương lai tươi sáng.
CHƯƠNG 2:
Nhiệm vụ chung
Điều 2:
1. Nhiệm vụ chung của Diễn đàn Họ Khuất là làm trung tâm giao lưu, thông tin liên lạc, tổ chức và hướng dẫn các hoạt động theo Tôn chỉ - Mục đích đã nêu tại chương 1.
CHƯƠNG 3:
Cơ cấu tổ chức
Điều 3:
1. Thành viên Quản trị và Điều hành Diễn đàn là những thành viên sáng lập và những thành viên được bầu vào Ban Liên lạc. Những thành viên này phải tuân thủ quy chế tổ chức hoạt động.
2. Các Thành viên của Diễn đàn Họ Khuất Việt Nam tại các tỉnh, thành, miền được quyền ứng cử và bầu Ban Liên lạc Diễn đàn Họ Khuất tại từng tỉnh, thành, miền để tổ chức và điều hành các hoạt động của khu vực mình. Trước mắt thống nhất sẽ có 3 Khu vực: Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam.
3. Ban liên lạc Diễn đàn Họ Khuất tại từng Khu vực có 03 Thành viên : 01 trưởng ban và 01 thư ký. 01 cố vẫn.

Điều 4:
1. Các Trưởng Ban liên lạc Khu vực sẽ bầu ra Trưởng Ban Liên lạc Toàn quốc. Ban Liên lạc tại các Khu vực có trách nhiệm soạn thảo và nhóm họp toàn thể thành viên của Khu vực để thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc khu vực. Quy chế Tổ chức hoạt động của Khu vực phải tuân thủ Quy chế này.

Điều 5:
1. Định kỳ 2 năm một lần các Trưởng Ban liên lạc toàn quốc tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ trước và đề ra những phương hướng hoạt động sắp tới của Diễn đàn.
CHƯƠNG 4:
Nhiệm vụ cụ thể:

Điều 6:
1. Trưởng Ban Liên lạc Toàn quốc: Phụ trách chung, kết hợp với trưởng Ban liên lạc tại các Khu vực đảm bảo duy trình hoạt động của Ban Liên lạc theo đúng quy chế này và tuân thủ luật pháp của Nhà nước Việt Nam. Trưởng Ban Liên lạc toàn quốc phải là người có trình độ, năng lực và uy tín trong dòng họ và xã hội.

2. Trưởng Ban Liên lạc Khu vực:
Trưởng Ban Liên lạc tại các khu vực do thành viên bầu thông qua cuộc biểu quyết với nhiệm kỳ 2 năm. Trưởng ban có những nhiệm vụ cụ thể sau:
• Kết hợp với các Trưởng ban Liên lạc tại các Khu vực khác duy trì ổn định phát triển Diễn đàn
• Duy trì, ổn định hoạt động các thành viên tại Khu vực do mình quản lý.
• Chủ trì các buổi họp mặt tại khu vực do mình quản lý, trong trường hợp vắng mặt vì những lý do chính đáng được quyền ủy quyền cho Thư ký chủ trì cuộc họp.
• Được quyền xin thôi nhiêm vụ Trưởng Ban Liên lạc vì những lý do cá nhân.

3. Thư ký Ban Liên lạc:
Thư ký Ban Liên lạc do Trưởng ban Liên lạc chỉ định sau khi công khai tham khảo ý kiến của các Thành viên tại khu vực.
Thư ký Ban Liên lạc có nhiệm vụ cụ thể như sau:
• Là đầu mối liên lạc giữa Ban Liên lạc và các Thành viên trong khu vực.
• Ghi chép các nội dung thảo luận, các ý kiến tranh luận của các thành viên và ý kiến quyết định của Trưởng ban Biên lạc trong các cuộc gặp mặt để triển khai thực hiện.
• Thông báo nhóm họp Thành viên tại khu vực theo yêu cầu của Trưởng ban Liên lạc.
• Quản lý Quỹ Tiền mặt của Ban liên lạc (nếu có).
• Thay mặt Trưởng Ban Liên lạc chủ trì các buổi gặp mặt chỉ khi nhận được ủy quyền.
• Nhiệm kỳ của Thư ký song trùng với nhiệm kỳ của Trưởng ban Liên lạc và được quyền xin thôi nhiêm vụ vì những lý do cá nhân.
4. Phương thức liên lạc:
-Các Thành viên trong Ban Quản trị, Điều hành, Ban Liên lạc được quyền sử dụng tất các các phương tiện liên lạc để thực hiện nhiệm vụ của mình.
-Các Thành viên trong Ban Quản trị, Điều hành, Ban Liên lạc được cấp địa chỉ email của Diễn đàn để thực hiện việc liên lạc.
-Các thành viên trong Ban Quản trị, Điều hành, Ban Liên lạc phải sử dụng Phần Điều hành tại Diễn đàn Họ Khuất www.hokhuatvietnam.org để hoạt động.
CHƯƠNG 5:
Kinh phí hoạt động

Điều 7:
• Chi phí hoạt động của Diễn đàn Họ Khuất Việt Nam là do các thành viên tự nguyện đóng góp và các nguồn thu khác do tài trợ, ủng hộ trong và ngoài nước.
• Kinh phí được chia làm 2 loại:
+ Kinh phí duy trì vào bảo dưỡng diễn đàn..
(Đang trong quá trình hoàn thiện xin được cung cấp thông tin đầy đủ khi có sự thống nhất trong ban quản trị)
+ Kinh phí cho hoạt động nhóm, hội, vùng, miền.
Được quy đinh theo sự quản lý và thống nhất theo từng nhóm, hội, vùng, miền .
• Các khoản chi:
-Chi cho các cuộc hội họp do Ban Liên lạc tại các Khu vực triệu tập.
-Chi có các hoạt động hành hương, giỗ tổ, khánh thành từ đường.
-Chi thăm hỏi, phúng viếng tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, con cái hoặc các thành viên.
- Và nhiều khoản chi khác khi có sự đồng ý của trưởng ban liên lạc.
• Nguyên tắc công khai tài chính:
-Tất cả các khoản chi đều phải nhận được sự phê duyệt của Trưởng ban liên lạc trước khi thực hiện.
-Thư ký ban liên lạc có trách nhiệm ghi chép, lưu trữ báo cáo Quỹ và quản lý tiền do các Thành viên đóng góp. Định kỳ hàng tháng phải công khai báo cáo thu chi quỹ trên Diễn đàn.
CHƯƠNG 6:
Điều khoản thi hành

Điều 8:
• Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Diễn đàn họ Khuất có hiệu lực khi được các thành viên, trưởng Ban liên lạc tại các khu vực thông qua theo phương thức bỏ phiếu.
• Trong quá trình thực hiện, Quy chế có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hoạt động của diễn đàn và phải được sự thống nhất của các thành viên.
• Ngoài các quy chế ghi trên đây các hội nhóm, vùng miền còn có các quy chế theo từng vùng miền. Các thành viên khi tham gia phải tuân thủ theo các nguyên tắc mà diễn đàn và hội nhóm khu vực đề ra.
 

bienthuy

New member
19 Tháng chín 2009
3
0
0
Sau khi đọc dư thảo, tôi xin góp y như sau:
Điều 1 1.bổ sung " Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam "
2.giúp nhau xoá đói giảm nghèo, lam ăn, học tập, công tác
Điều 2 nên bỏ cụm từ "1. Nhiệm vụ chung của "
Chương 2- Cơ cấu tổ chức và hoạt động
Trong chương nay nên nêu
- tổ chức của diễn đàn Ban liên lạc toàn quốc, ban liên lac khu vực và ban liên lạc
tỉnh thành.
- Phương thức hình thành các ban trên
- chế độ hoạt động của các ban
chương Nhiệm vụ cụ thể nên đổi thành "Nhiệm vụ và quyền hạn"
- Từng ban liên lạc (nếu nội dung nay đã đưa ở chương tổ chức và hoạt động rồi thi thôi)
- Trưởng các ban liên lạc
- thư kí
- Các thành viên
* Việc thăm hỏi các thành viên có thực hiện được trên thực tế không ? có lim các điều kiện kem theo không ? cơ chế thực hiện như thế nao?
 

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Sau khi đọc dư thảo, tôi xin góp y như sau:
Điều 1 1.bổ sung " Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam "
2.giúp nhau xoá đói giảm nghèo, lam ăn, học tập, công tác
Điều 2 nên bỏ cụm từ "1. Nhiệm vụ chung của "
Chương 2- Cơ cấu tổ chức và hoạt động
Trong chương nay nên nêu
- tổ chức của diễn đàn Ban liên lạc toàn quốc, ban liên lac khu vực và ban liên lạc
tỉnh thành.
- Phương thức hình thành các ban trên
- chế độ hoạt động của các ban
chương Nhiệm vụ cụ thể nên đổi thành "Nhiệm vụ và quyền hạn"
- Từng ban liên lạc (nếu nội dung nay đã đưa ở chương tổ chức và hoạt động rồi thi thôi)
- Trưởng các ban liên lạc
- thư kí
- Các thành viên
* Việc thăm hỏi các thành viên có thực hiện được trên thực tế không ? có lim các điều kiện kem theo không ? cơ chế thực hiện như thế nao?

Rất cám ơn ý kiến đóng góp của bạn. Chúng ta tiếp tục có ý kiến nhé.
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
uhm hãy phát huy họ khuất lên một đỉnh cao mới hãy làm những gì họ khác kg làm được mọi viêc vì ho khuất phát triển thì dù có khó khăn đến đâu với cá nhân tôi,xin ủng hộ 100% về tinh thần ý chí bách chiến bách thắng,để cho sau này con cháu của chúng ta luôn hãnh diện về họ khuất vĩ đại trong mọi phương diện.môt ho khuất tràn đầy hạnh phúc,một dòng máu dầy màu hồng luôn nồng nàn và kg phai mờ theo thơi gian.xin chúc anh em họ khuất thành công mỹ mãn, chúc ban tổ tổ chức phát triển quy mô bền vững có những chiến lược sách lược, đường lối đúng đắn,để thưc hiên mồ hình phát triển họ khuất rộng lớn trên mọi phương diện và toàn nhân loại.
 

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Về tinh thần, rất khuyến khích.
Về ý chí rất công nhận.
Nhưng về hành động, đề nghị Tám hãy gia nhập thành viên của Ban liên lạc phía Bắc của diễn đàn. Thường xuyên có những thông tin bổ ích, những trao đổi về quê hương, dòng họ, về công việc để diễn đàn càng thêm phong phú.
Công việc duy trì, phát triển diễn đàn là trách nhiệm, tình cảm của tất cả các thành viên, Ban quản trị sẽ tập hợp, duy trì và phát triển những trách nhiệm, tình cảm đó của mỗi thành viên chúng ta trên diễn đàn.
Đề nghị tham gia vào dự thảo của Quy chế nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Về tinh thần, rất khuyến khích.
Về ý chí rất công nhận.
Nhưng về hành động, đề nghị Tám hãy gia nhập thành viên của Ban liên lạc phía Bắc của diễn đàn. Thường xuyên có những thông tin bổ ích, những trao đổi về quê hương, dòng họ, về công việc để diễn đàn càng thêm phong phú.
Công việc duy trì, phát triển diễn đàn là trách nhiệm, tình cảm của tất cả các thành viên, Ban quản trị sẽ tập hợp, duy trì và phát triển những trách nhiệm, tình cảm đó của mỗi thành viên chúng ta trên diễn đàn.
Đề nghị tham gia vào dự thảo của Quy chế nhé.
:blushingsun:xin lỗi anh huy rất tiêc em đã di cư vào đông nai năm 1989 đến nay đã 21 năm rồi anh ạ em chỉ có thể ra nhập ở phí nam dc thôi lâu lâu em mới về thọ lộc một lần xa quê thấm thoát đã mấy chục năm và em vấn len sài gòn họp họ hàng năm vào dịp gần tết,mỗi lần dc giao luu và tận hưởng những tin tức và bài viết trong diễn đàn họ khuất,em cảm thấy hạnh phúc vô cùng,những kỷ niệm ngày xưa những lan đi tả mộ ở quê hương thọ lộc lại trỗi dậy trong lòng em khi em vào trang we họ khuất của chúng ta,rất biết ơn người đã có suy nghĩ và phát minh làm ra trang we họ khuât việt nam để cho những nguoii họ khuất xa que dc găn kết củng nhau và chia sẽ những tình cảm ngọt ngào vơi nối nhớ quê hương,
em cũng xin tự giới thiệu về em một tí để anh biết;em là khuất hữu tám sinh năm 1972 sinh tại xóm bướm xã thọ lộc huyện phúc thọ tỉnh hà tây nay thường trú tại khu 3 thị trân gia ray xuân lộc đồng nai:
một vợ 3 con hai trai một gái cháu lớn là gái năm nay 14 tuổi cháu thư hai 12 tuổi cháu thứ 3 dc 7 tháng tuổi nghề nghiệp kinh doanh em mở công ty riêng. địa chỉ mail của em ctydientuanhtam@yahoo.com rất hân hạnh dc giới thiệu với anh
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.