Đất học Thư Trai

Đất học Thư Trai

"Tên làng Thư Trai có từ xa xưa. Ở cổng điếm đầu làng còn ghi đậm 2 chữ Thư Trai, nghĩa là "phòng đọc sách". Còn cổng giếng đầu làng lại nổi lên 2 chữ Thư Điền, tức là "ruộng sách". Cái tên như muốn nhắc nhở con cháu ngàn đời sau truyền thống học hay, làm ruộng giỏi, nhiều sách, nhiều ruộng, nhiều chữ, nhiều lúa của làng" - ông Khuất Duy Quỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Hòa