Đất học Thư Trai

Đất học Thư Trai

"Tên làng Thư Trai có từ xa xưa. Ở cổng điếm đầu làng còn ghi đậm 2 chữ Thư Trai, nghĩa là "phòng đọc sách". Còn cổng giếng đầu làng lại nổi lên 2 chữ Thư Điền, tức là "ruộng sách". Cái tên như muốn nhắc nhở con cháu ngàn đời sau truyền thống học hay, làm ruộng giỏi, nhiều sách, nhiều ruộng, nhiều chữ, nhiều lúa của làng" - ông Khuất Duy Quỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Hòa

Nhà cách mạng - Khuất Duy Tiến - Quê ở Trạch Mỹ Lộc

Nhà cách mạng - Khuất Duy Tiến - Quê ở Trạch Mỹ Lộc

huất Duy Tiến (1909 – 11 tháng 2 năm 1984), nguyên phó bí thư thành uỷ Hà Nội, chủ tịch uỷ ban hành chính kháng chiến thành phố Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, lãnh đạo của thành phố Hà Nội trong một thời gian dài[2]. Ông quê thôn Thuần Mĩ, xã Thạch Mĩ Lộc, huyện Tùng Thiện, Hà Tây (nay là huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Đô đốc Khuất Đả - Triều vua Lê Thánh Tông

Đô đốc Khuất Đả - Triều vua Lê Thánh Tông

Khuất Đả không rõ người ở đâu, trong năm Quang Thuận thứ 8 (1467) đời Lê Thánh tông, người Ai Lao đem quân chiếm động Cư Lộng, cướp đất ngoài biên. Quan giữ biên giới tâu lên. Khuất Đả bấy giờ là Hành Tổng binh, được phái đi đánh. Lê Thánh tông cho Đả làm Tổng quản hơn 5.000 quân, sai Đồng Tổng tri vệ Định Huân là Nguyễn Động làm Phó tướng, Nghiên Nhân Thọ làm Tán lý quân vụ