Khuyến học : Mẫu quy chế khuyến học của Chi họ Khuất Văn làng Thanh phần, Phúc Hòa, Phúc Thọ, Hà Nôi

QUY CHẾ QUỸ KHUYẾN HỌC
 
Căn cứ các quy định của Pháp luật nước Việt Nam về khuyến học.
Căn cứ tình hình thực tế tại Chi họ
Hội đồng họ Khuất Văn làng Thanh phần quyết định ban hành Quy chế Khuyến học cụ thể như sau:
CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Tổ chức Quỹ
-      Quỹ Khuyến học sau đây gọi tắt là Quỹ là tổ chức tự nguyện của các cá nhân có tâm huyết với giáo dục, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương, hỗ trợ các con em học giỏi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của chi họ Khuất làng Thanh phần.
-      Cá nhân tham gia đóng góp không phân biệt có mang dòng họ Khuất hay không.
Điều 2: Mục đích
-      Tạo nguồn nguồn thu cho Quỹ để thực hiện các hoạt động khuyến học của Chi họ tại Làng Thanh phần.
-      Khơi dậy niềm tự hào của dòng họ, của quê hương
-      Động viên, khuyến khích tài năng trẻ của dòng họ trong việc học tập nâng cao trình độ, kiến thức.
-      Khen thưởng các học sinh sinh viên đạt thành tích : học sinh giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, cấp quốc gia, học sinh đạt huy chương tại các kỳ thi Olympic thế giới, đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp các cấp, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi Hội khỏe Phù đổng cấp Huyện, Thị, cấp Tỉnh, Thành phố, cấp quốc gia. Học sinh đạt thành tích  cao trong các kỳ thi quốc gia dành cho học sinh. Các học sinh đạt thành tích cao trong công tác đoàn thể, xã hội cũng được xem xét khen thưởng.
-      Khen thưởng Giáo viên thuộc chi họ có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy được Nhà trường, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục hoặc các cơ quan nhà nước khác công nhận.
-      Hỗ trợ một phần chi phí học tập của các học sinh khá giỏi, sinh viên loại khá trở lên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
-      Tư vấn tuyển sinh, giới thiệu nghề nghiệp cho các con em sau khi hoàn thành các chương trình đào tạo.
Điều 3: Nguyên tắc hoạt động
-      Việc tham gia đóng góp cho Quỹ là hoàn toàn tự nguyện, mọi các nhân tham gia đóng góp đều được ghi nhận vào Danh sách đóng góp được đăng tải công khai trên Trang tin Điện tử Họ Khuất Việt Nam trên Facebook của Chi họ hoặc giấu tên tùy theo đề nghị của người đóng góp.
-      Việc sử dụng Quỹ phải thiết thực và hiệu quả tránh phô trương, phù hợp với các quy định của Pháp luật Việt Nam, đúng đối tượng, đúng nội dung, phải công khai minh bạch và không được phép sử dụng quỹ trái mục đích.
Điều 4: Phương thức xây dựng Quỹ
-      Đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước
-      Các khoản thu từ hỗ trợ của Nhà nước
-      Các khoản thu khác
 
CHƯƠNG II: CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC CỦA QUỸ
Điều 5: Khen thưởng, động viên học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong học tập và công tác:
1.   Tiêu chuẩn khen thưởng:
a.   Là học sinh có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, cấp quốc gia, học sinh đạt huy chương tại các kỳ thi Olympic thế giới, đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp các cấp, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi Hội khỏe Phù đổng cấp Huyện, Thị, cấp Tỉnh, Thành phố, cấp quốc gia. Học sinh đạt thành tích  cao trong các kỳ thi quốc gia dành cho học sinh. Các học sinh đạt thành tích cao trong công tác đoàn thể, xã hội.
b.   Giáo viên thuộc Chi họ có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy được Nhà trường, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục hoặc các cơ quan nhà nước khác công nhận
 
2.   Hình thức khen thưởng:
a.   Học sinh: tặng Giấy khen và Tiền thưởng , cụ thể như sau:
·        Học sinh giỏi toàn diện : 200.000đồng/năm/em
·        Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố : giải nhất 500.000đồng, giải nhì 400.000đồng, giải ba 300.000đồng, giải khuyến khích 200.000đồng.
·        Học sinh đạt giải Olympic quốc gia: Huy chương vàng 700.000 đồng, Huy chương bạc 600.000 đồng, Huy chương đồng 500.000đồng.
·        Học sinh giỏi cấp quốc gia : Giải nhất 5.000.000đồng, Giải nhì 4.000.000đồng, Giải 3 3.000.000đồng, Giải khuyến khích 1.000.000đồng.
·        Học sinh đạt giải quốc tế : Giải nhất 10.000.000đồng, Giải nhì 7.000.000đồng, Giải ba 5.000.000đồng, Giải khuyến khích 4.000.000đồng.
·        Học sinh đỗ thủ khoa vào Đại học : 5.000.000 đồng
·        Học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông : 5.000.000 đồng
·        Học sinh đạt các thành tích trong công tác đoàn thể xã hội, có giấy khen, bằng khen thưởng 300.000đồng.
 
b.   Giáo viên: Tặng Giấy khen và Tiền thưởng cụ thể như sau
·        Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện : 200.000đồng/người
·        Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, thành phố: 300.000đồng/người
·        Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia: 500.000đồng/người
·        Giáo viên đạt học vị Thạc sỹ : 1.000.000đồng/người
Điều 6: Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn
a.   Đối tượng là các HSSV có học lực từ loại khá trở lên, có hạnh kiểm tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn diện nghèo hoặc cận nghèo.
b.   Mức hỗ trợ 200.000đồng/năm/em hoặc bằng hiện vật (sách, vở, dụng cụ học tập).
 
CHƯƠNG III: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
Điều 7: Tổ chức Quỹ
Tổ chức của Quỹ gồm có Ban Thường trực và Ban Kiểm tra, các Ban của Quỹ làm việc không thù lao.
1.   Ban Thường trực
Thành phần bao gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó ban, 01 Thư ký kiêm Kế toán
Nhiệm vụ :
·        Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động thực hiện kế hoạch.
·        Xét duyệt danh sách và mức khen thưởng, hỗ trợ khuyến học.
·        Thực hiện trao tặng phần thưởng và hỗ trợ khuyến học.
·        Tuyên truyền và vận động xây dựng quỹ và trực tiếp quản lý quỹ.
·        Tổ chức thực hiện các công việc quy định ở chương II.
·        Báo cáo kết quả hằng năm và đề xuất cải tiến hoạt động của quỹ
2.   Ban Kiểm tra
Nhiệm vụ:
Xem xét, kiểm tra, giám sát sổ sách tài chính và hiệu quả của các hoạt động của Ban Thường trực để báo cáo với Hội đồng chi họ vào ngày việc họ hàng năm.
Điều 8: Phương thức tiếp nhận kinh phí đóng góp:
a.   Ban Thường trực chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí đóng góp phải ghi chép cụ thể vào sổ sách, bảo quản tiền (Ban Thường trực có thể mở 01 tài khoản ngân hàng để tiếp nhận kinh phí đóng) đồng thời hàng tháng tổng kết và nộp toàn bộ số tiền tiếp nhận được trong tháng vào Tài khoản. Nếu không mở tài khoản thì phải đảm bảo giữ gìn số tiền tiếp nhận (nếu làm mất phải bồi thường).
b.   Cá nhân khi đóng tiền quyên góp được đề nghị nhận lại 01 giấy xác nhận có chữ ký của Ban Thường trực. trường hợp đóng góp bằng chuyển khoản yêu cầu giữ lại UNC để làm căn cứ đối chiếu
 
Điều 9: Điều kiện và thủ tục xem xét khen thưởng và hỗ trợ:
1.   Điều kiện khen thưởng:
-      Các đối tượng theo điều kiện tại Điều 5
-      Có văn bản đề nghị của cá nhân kèm theo giấy tờ tài liệu chứng minh các thành tích đã đạt được: Giấy khen, Bằng khen, Giấy chứng nhận.
 
2.   Điều kiện hỗ trợ :
-      Các đối tượng theo điều kiện tại Điều 6
-      Có văn bản xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn.
 
3.   Thủ tục xem xét khen thưởng và hỗ trợ
-      Sau  khi nhận được văn bản và các giấy tờ đề nghị khen thưởng, Ban Thường trực có trách nhiệm lên danh sách, xét duyệt từng trường hợp cụ thể và thông báo đến người đề nghị khen thưởng bằng văn bản về bổ sung thêm giấy tờ, hoặc chấp thuận khen thưởng.
-      Danh sách khen thưởng được công khai niêm yết và các cá nhân được khen thưởng sẽ nhận thưởng vào ngày việc họ hàng năm.
 
CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10: Hiệu lực của Quy chế
-      Quy chế có hiệu lực sau khi được Hội đồng chi họ thông qua.
-      Trong khi thực hiện quy chế sẽ được xem xét chỉnh sửa bổ sung để Quỹ Khuyến học mang lại hiệu quả cao nhất.
 
TM HỘI ĐỒNG CHI HỌ
TRƯỞNG CHI
 
 
 
 
Mọi ý kiến đóng góp cho Quy chế vui lòng gửi về cho người soạn thảo
Khuất Quang Thìn
Email: khuatquangthin@hokhuatvietnam.org