Tiến sỹ Quân sự Khuất Văn Tuấn - Học viện Biên phòng

Ban Quản Trị Diễn đàn Họ Khuất vừa nhận được tin bác Khuất Văn Tuấn đã xuất sắc bảo vệ thành công Luận Án Tiến sỹ Quân sự tại Học Viện Biên phòng vào ngày 20/12/2011.

Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sỹ Quân sự Khuất Văn Tuấn

- Họ tên: Khuất Văn Tuấn
- Sinh ngày 26/8/1966
- Quê quán: xã Tích Giang - PhúcThọ.
- Chỗ ở gia đình: số nhà 29 - phố Phùng Khắc Khoan - thị xã Sơn Tây.
- Cấp bậc: Đại tá.
- Chức vụ hiện nay: Phó Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên;
(Trước khi đi NCS là tổ trưởng bộ môn, Khoa chiến thuật, Học viện Biên phòng).
- Nghiên cứu sinh tại Học viện Quốc phòng từ tháng 11/2007.
- Bảo vệ luận án cấp Học viện ngày 20/12/1011; với 7/7 phiếu tán thành (4 phiếu suất xắc).